Rugletsel

Rugletsel is een verzamelnaam voor een groot aantal klachten aan de rug. U kunt bijvoorbeeld denken aan een gebroken rug, een hernia, spit of een dwarslaesie. Ook kan er schade zijn aan uw wervelkolom of sprake zijn van een wervelfractuur. De ernst verschilt van geval tot geval. Ook andere klachten, zoals bijvoorbeeld een whiplash, kunnen uitstralen naar de rug.

Als rugpijn ontstaat door schuld van een ander, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, medische fout of een arbeidsongeval, kan deze persoon aansprakelijk zijn voor de schade die u ondervindt. De letselschade die u oploopt, komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking.

Vormen van rugpijn

Rugpijn kan langzaam ontstaan over een langere periode of het gevolg zijn van een enkel voorval of gebeurtenis ofwel een trauma.

Spit, ofwel lumbago, is een vorm van lage rugpijn. Deze rugpijn kan uitstralen naar billen, dijen en bovenbenen. Ook een hernia, uitstulping van een tussenwervelschijf, veroorzaakt lage rugpijn met uitstraling.

Een van de meest ernstige vormen van letsel aan de rug is een dwarslaesie met verlamming als gevolg.

rugletsel, schadevergoeding rugletsel, rugletsel na val, rugletsel na ongeval

Rugklachten toegenomen na ongeval

In het schadevergoedingsrecht is het causaal verband van groot belang. Schade moet het gevolg zijn van een ongeval. Als causaal verband ontbreekt bestaat er geen recht op een letselschadevergoeding. Soms bestonden er al rugklachten voor een ongeval of waren rugklachten ook ontstaan zonder het ongeval. De aansprakelijke partij (verzekeraar) zal dan de aansprakelijkheid afwijzen. Een medische expertise van een medisch deskundige onderbouwt in dat geval het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de klachten aan de rug.

Schadevergoeding rugletsel

De schadevergoeding bij rugklachten betreft alle letselschade die ontstaat als gevolg van het ongeval. U kunt onder andere denken aan de kosten van medische behandeling, gemist inkomen en aanpassingen van werkplek, woning of vervoersmiddelen die door de rugpijn noodzakelijk zijn. Uiteraard is de vraag of volledig herstel van de rugklachten mogelijk is van belang voor de schadevergoeding. De beperkingen duren immers zolang als ook de rugklachten bestaan. Daarnaast kijken onze specialisten naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten. Is er bijvoorbeeld sprake van toegenomen slijtage waardoor ouderdomskwalen zich eerder voordoen.

Smartengeld bij rugklachten

Ook bij rugklachten maakt u aanspraak op vergoeding van immateriële schade, ofwel smartengeld. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel, de ondervonden beperkingen, de geleden pijn en gederfde levensvreugde. Voor de smartengeldvergoeding bij rugklachten moet u denken aan een bedrag van enkele honderden euro’s tot meer dan een ton. Onze letselschade specialisten kunnen u in een persoonlijk gesprek informeren over uw aanspraak op een letselschadevergoeding en smartengeld.

rugletsel, schadevergoeding rugletsel, rugletsel na ongeval, rugletsel na val

Gratis letseladvocaat bij rugletsel

Als u door toedoen van een ander rugklachten heeft opgelopen, kunt u hiervoor mogelijk een schadevergoeding krijgen. Duizenden letselschadeslachtoffers hebben door het inschakelen van HIJINK Advocaten en letselspecialisten een rechtvaardige schadevergoeding gekregen. Neem contact op voor rechtsbijstand of vrijblijvend advies van een letseladvocaat. Bel 0800 – 44 55 000 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief