Bijna iedereen geniet van een met een sneeuwdeken bedekt landschap. Nederlanders hopen elke winter op langdurige vorst en de mogelijkheid van een Elfstedentocht. Winterweer is ook gevaarlijk. Gladheid zorgt voor valpartijen en verkeersongevallen.

De kans op schade en letsel door een ongeval is dus hoog bij winterse omstandigheden. Maar hoe zit dat juridisch eigenlijk? U kunt het weer niet beïnvloeden, maar bent u aansprakelijk als er schade ontstaat doordat uw parkeerplaats niet sneeuwvrij is? Moet u uw werknemers voorzien van een winteruitrusting, zoals winterbanden of geschikt schoeisel? En wie is er verantwoordelijk indien u bij deelname aan het verkeer slipt door gladheid.

Ongevalskans bij winterweer

Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars gebeuren er bij matige sneeuwval 10 tot 20% meer ongevallen. Bij 5 cm of meer sneeuw is er een toename van het aantal ongevallen van 50%.

Letselschade winterweer, ijzel, sneeuw, ijs, gladde weg, niet gestrooid, letsel winter

Aansprakelijkheid wegbeheerder

We onderscheiden gladheid op de openbare weg, waarvoor de overheid als wegbeheerder in beginsel aansprakelijk is, en gladheid op privéterrein.

De wegbeheerder, in dit geval de gemeente, was bijvoorbeeld aansprakelijk toen een buschauffeur die zonder problemen van de openbare weg gebruik had gemaakt, maar betrokken raakt bij een ongeval doordat op een deel van de weg niet gestrooid was. Ook als wordt afgeweken van een strooipatroon zonder logische verklaring kan een gemeente aansprakelijk zijn voor letselschade door gladheid. De meeste gemeentes verstrekken tegenwoordig op internet informatie over hun strooibeleid bij gladheid. Als van het strooibeleid wordt afgeweken ligt aansprakelijkheid voor de hand.

De weg op bij gladheid

Bij plotselinge niet-voorzienbare gladheid kan een bestuurder zoals een automobilist of vrachtwagenchauffeur een beroep doen op overmacht om aansprakelijkheid van schade af te wijzen. Dat gladheid onvoorzienbaar is zal slechts in weinig gevallen worden aangenomen. Door weerberichten en waarschuwingen van instanties als de ANWB is gladheid op de weg in veel gevallen immers voorzienbaar.

Voor het overige geldt dat een verkeersgebruiker zijn rijgedrag aan de weersomstandigheden dient aan te passen op grond van de Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens en de algemene zorgplicht. Bij gladheid zal de rem weg bijvoorbeeld langer zijn. Een automobilist of andere verkeersdeelnemer dient in ieder geval die afstand in acht te houden die nodig is om tijdig tot stilstand te komen. Bij winterweer zal een automobilist om aan deze verplichting te voldoen dus een grotere afstand ten opzichte van zijn voorganger in acht moeten nemen. Bij deelname aan het verkeer onder winterse omstandigheden is voorzichtigheid dus geboden.

Sneeuw en ijsvrij maken bedrijfsterrein

In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 2 februari 2006 wordt een grote Scandinavische woonwinkel aansprakelijk gesteld voor een glijpartij voor de hoofdingang van de winkel waardoor letsel ontstaat. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt mede rekening gehouden met de plaats van het ongeval (in dit geval direct voor de hoofdingang) en de omvang van het bedrijf en het aantal dagelijkse bezoekers. De financiële ruimte van een bedrijf speelt hier bovendien een rol.

Van een kapitaalkrachtige en veel bezochte onderneming mogen derhalve verdergaande maatregelen worden verwacht, maar er bestaat geen algemene verplichting om uw terrein sneeuw- en ijsvrij te houden. Er bestaat dus geen algemene verplichting om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen en andere privé grond sneeuw en ijsvrij te maken. Of een ondernemer hiertoe gehouden is te stooien of sneeuw te ruimen zal per geval moeten worden beoordeeld. De omvang van een onderneming en bezoekersaantallen worden in de beoordeling meegenomen.

Eigen schuld bij schade door gladheid

Niet alleen ijs en sneeuw kunnen voor gladheid zorgen. In een uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 28 juli 2010 wordt de gemeente Gemert-Bakel aansprakelijk gesteld voor geleden schade door het uitglijden op een door algenvorming glad geworden betonplaat. Eiser is uitgegleden op de afvalinzamelingsplaats van de gemeente en vordert schadevergoeding. De rechter acht de gemeente aansprakelijk, omdat het inzamelingspunt niet voldoet aan de daar aan te stellen veiligheidseisen en derhalve een gevaar voor de veiligheid vormt.

Daarnaast meent de rechter dat eiser 50% van zijn schade zelf dient te dragen, omdat hij onvoldoende oplettend is geweest. De zichtbare groene algenvorming had bij eiser tot oplettendheid moeten leiden. Voor ijs en sneeuw geldt hetzelfde, er mag worden verwacht dat bij gladheid een verhoogde mate van oplettendheid en voorzichtigheid in acht wordt genomen.

Zorgplicht werkgever bij winterweer

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw werknemers. Als werknemer mag u er op rekenen dat uw werkgever er voor zorgt dat u geen letsel oploopt tijdens uw werk. De zorgplicht kan u onder andere verplichten om een adequate verzekering af te sluiten voor uw werknemers die deel nemen aan het verkeer. Bovendien kan de vraag gesteld worden of er omstandigheden zijn waarin u uw werknemers helemaal niet de weg op- laat gaan. Bij extreem weer (code rood) kan de zorgplicht vereisen dat u uw werkgevers helemaal geen gebruik laat maken van de openbare weg.

Beschikbaar stellen weerbestendige hulpmiddelen

Als uw werknemers wel de weg op moeten bij winterweer, houdt u er dan rekening mee dat van u verwacht wordt dat u middelen beschikbaar stelt om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schoenen met spikes, althans schoeisel dat geschikt is voor gladheid, voldoende warme kleding en voertuigen met winterbanden. Een afvalophaal bedrijf werd in het verleden al eens met succes aansprakelijk gesteld door een werknemer die letsel opliep door een glijpartij. De rechter oordeelde dat de omstandigheden dusdanig waren dat de werkgever speciale schoenen beschikbaar had moeten stellen om uitglijden te voorkomen.

De omvang van een bedrijf en aard van de werkzaamheden kunnen van belang zijn voor de mate waarin u geacht wordt maatregelen te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Advies bij letselschade

Door uw letselschade te bespreken met een betrokken specialist krijgt u direct een helder inzicht in uw mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek. Bel voor een vrijblijvend gesprek of voor het maken van een afspraak met 0800 – 44 55 000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Relevante informatie

Verkeersongevallen|Smartengeld|Letselschade| Kop-staartbotsing

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres