Letselschade winterweer

Letselschade winterweer – Bijna iedereen geniet van een met een sneeuwdeken bedekt landschap. Veel Nederlanders hopen elke winter op vorst en een Elfstedentocht. Winterweer is ook gevaarlijk. Gladheid zorgt voor valpartijen en verkeersongevallen.

De kans op schade en verwondingen door een ongeval is groter bij winterse omstandigheden. Maar hoe zit dat juridisch eigenlijk? U kunt het weer niet beïnvloeden, maar bent u aansprakelijk als er schade ontstaat doordat uw parkeerplaats niet sneeuwvrij is? Moet u uw werknemers voorzien van een winteruitrusting, zoals winterbanden of geschikt schoeisel? En wie is er verantwoordelijk als u bij deelname aan het verkeer slipt door gladheid.

Letselschade winterweer

Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars gebeuren er bij matige sneeuwval 10 tot 20% meer ongevallen. Bij 5 cm of meer sneeuw is er een toename van het aantal ongevallen van 50%.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

We onderscheiden gladheid op de openbare weg, waarvoor de overheid als wegbeheerder in beginsel aansprakelijk is, en gladheid op privéterrein.

De wegbeheerder, in dit geval de gemeente, was bijvoorbeeld aansprakelijk toen een buschauffeur die zonder problemen van de openbare weg gebruik had gemaakt, maar betrokken raakt bij een ongeval doordat op een deel van de weg niet gestrooid was (Rechtbank Utrecht – aansprakelijkheid bij extreme gladheid). Ook als wordt afgeweken van een strooipatroon zonder logische verklaring kan een gemeente aansprakelijk zijn voor letselschade door gladheid. De meeste gemeentes verstrekken tegenwoordig op internet informatie over hun strooibeleid bij gladheid. Als van het strooibeleid wordt afgeweken ligt aansprakelijkheid voor de hand.

De weg op bij gladheid

Bij plotselinge niet-voorzienbare gladheid kan een bestuurder zoals een automobilist of vrachtwagenchauffeur een beroep doen op overmacht om aansprakelijkheid van schade af te wijzen. Dat gladheid onvoorzienbaar is zal maar in weinig gevallen worden aangenomen. Door weerberichten en waarschuwingen van instanties als de ANWB, is gladheid op de weg in veel gevallen voorzienbaar.

Voor het overige geldt dat een verkeersgebruiker zijn rijgedrag aan de weersomstandigheden moet aan passen op grond van de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de algemene zorgplicht. Bij gladheid zal de remweg bijvoorbeeld langer zijn. Een automobilist of een andere verkeersdeelnemer moet in ieder geval de afstand in acht houden die nodig is om tijdig tot stilstand te komen. Bij winterweer zal een automobilist om aan deze verplichting te voldoen, een grotere afstand ten opzichte van zijn voorganger in acht moeten nemen. Bij deelname aan het verkeer onder winterse omstandigheden is voorzichtigheid dus geboden.

Sneeuw en ijsvrij maken bedrijfsterrein

In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 2 februari 2006 wordt een grote Scandinavische woonwinkel aansprakelijk gesteld voor een glijpartij voor de hoofdingang van de winkel waardoor letselschade ontstaat (Hof Arnhem). Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt mede rekening gehouden met de plaats van het ongeval (in dit geval direct voor de hoofdingang) en de omvang van het bedrijf en het aantal dagelijkse bezoekers. De financiële ruimte van een bedrijf speelt hier bovendien een rol.

Van een kapitaalkrachtige en veel bezochte onderneming mogen verder gaande maatregelen worden verwacht, maar er bestaat geen algemene verplichting om uw terrein sneeuw- en ijsvrij te houden. Er bestaat dus geen algemene verplichting om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen en andere privégrond sneeuw en ijsvrij te maken. Of een ondernemer gehouden is te strooien of sneeuw te ruimen, zal per geval moeten worden bekeken. De omvang van een onderneming en bezoekersaantallen worden in de beoordeling meegenomen.

Eigen schuld bij letselschade winterweer door gladheid

Niet alleen ijs en sneeuw kunnen voor gladheid zorgen. In een uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 28 juli 2010 wordt de gemeente Gemert-Bakel aansprakelijk gesteld voor geleden letselschade door het uitglijden op een door algenvorming glad geworden betonplaat. Eiser is uitgegleden op de afvalinzamelingsplaats van de gemeente en vordert schadevergoeding. De rechter acht de gemeente aansprakelijk, omdat het inzamelingspunt niet voldoet aan de daar aan te stellen veiligheidseisen en daarom een gevaar voor de veiligheid vormt.

Daarnaast meent de rechter dat eiser met verwondingen 50% van zijn letselschade zelf moet dragen, omdat hij onvoldoende oplettend is geweest. De zichtbare groene algenvorming had bij eiser tot oplettendheid moeten leiden. Voor ijs en sneeuw geldt hetzelfde, er mag worden verwacht dat bij gladheid een verhoogde mate van oplettendheid en voorzichtigheid in acht wordt genomen.

Zorgplicht werkgever bij winterweer

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw werknemers. Als werknemer mag u er op rekenen dat uw werkgever er voor zorgt dat u geen letselschade oploopt tijdens uw werk. De zorgplicht kan u onder andere verplichten om een adequate verzekering af te sluiten voor uw werknemers die deel nemen aan het verkeer. Bovendien kan de vraag gesteld worden of er omstandigheden zijn waarin u uw werknemers helemaal niet de weg op laat gaan. Bij extreem weer (code rood) kan de zorgplicht vereisen dat u uw werknemers helemaal geen gebruik laat maken van de openbare weg.

Letselschade winterweer, ijzel, sneeuw, ijs, gladde weg, niet gestrooid, letsel winter

Beschikbaar stellen weerbestendige hulpmiddelen

Als uw werknemers wel de weg op moeten bij winterweer, houdt u er dan rekening mee dat van u verwacht wordt dat u middelen beschikbaar stelt om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schoenen met spikes, althans schoeisel dat geschikt is voor gladheid, voldoende warme kleding en voertuigen met winterbanden. Een afvalophaalbedrijf werd in het verleden al eens met succes aansprakelijk gesteld door een werknemer die letsel opliep door een glijpartij. De rechter oordeelde dat de omstandigheden dusdanig waren dat de werkgever speciale schoenen beschikbaar had moeten stellen om uitglijden te voorkomen.

De omvang van een bedrijf en aard van de werkzaamheden kunnen van belang zijn voor de mate waarin u geacht wordt maatregelen te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Advies bij letselschade winterweer

Door uw letselschade winterweer te bespreken met een betrokken letselspecialist krijgt u direct een helder inzicht in uw mogelijkheden. Onze advocaten en letselschade-experts gaan graag met u in gesprek. Bel voor een vrijblijvend letseladvies of voor het maken van een afspraak met 0800 – 44 55 000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief