Letselschade

Schadevergoeding voor psychisch leed

U krijgt een schadevergoeding voor psychisch leed als een ander aansprakelijk is voor uw psychisch lijden.

Psychisch leed is letsel of lijden zonder lichamelijk gebrek, defect of letsel. Psychische klachten veroorzaken wel vaak lichamelijk problemen. De psychische gevolgen van letsel noemen we ook wel immateriële schade of emotionele schade. De schadevergoeding voor psychisch leed bestaat uit een vergoeding voor de emotionele schade en de kosten en schade die ontstaan door de psychische klachten.

Of er recht bestaat op een schadevergoeding is afhankelijk van de oorzaak van het letsel. Psychische schade komt voor na arbeidsongevallen, als beroepsziekte en als gevolg van ongevallen/traumatische ervaringen. De werkgever of veroorzaker van een ongeluk of trauma betaalt in veel gevallen de schade.

In de psychiatrie erkend ziektebeeld

In het verleden werd de eis gesteld dat alleen bij een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’ recht bestond op schadevergoeding. Deze eis is inmiddels losgelaten. Of er in de medische wereld duidelijkheid bestaat over een ziektebeeld is dus niet meer van belang bij het claimen van schade door psychisch leed. Daartegenover staat wel dat een erkend ziektebeeld het verhalen van schade door psychisch leed vergemakkelijkt. Voor een schadevergoeding is bewijs belangrijk. Bij psychisch leed bestaat het bewijs in de meeste gevallen uit verklaringen van psychologen, psychiaters en andere betrokken hulpverleners.

Schadevergoeding voor psychisch leed, psychisch lijden, scahdeclaim psychisch leed

Schadevergoeding psychisch leed

Artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er recht bestaat op een schadevergoeding als iemand in zijn persoon is aangetast. Onder een aantasting van iemands persoon valt ook psychische leed.
De vergoeding voor een aantasting in de persoon bestaat uit smartengeld. Smartengeld vergoedt immateriële schade. Deze schade bestaat uit leed, lijden, ongemak, onzekerheid, afname van levensvreugde en alle andere emotionele gevolgen van psychische klachten. Om het smartengeld vast te stellen vergelijken we soortgelijke gevallen van psychisch leed. Door een vergelijkend onderzoek naar eerder betaalde schadevergoedingen stellen we de smartengeld claim vast in het individuele geval.

Schade en kosten psychische klachten

De aansprakelijke partij betaalt ook de kosten en schade die een persoon oploopt door psychische klachten. Naast de immateriële schade veroorzaakt psychisch leed namelijk materiële schade. PTSS, een burn-out en andere lichamelijke klachten beperken ons functioneren. Als werken tijdelijk niet mogelijk is, ontstaat vaak inkomensschade. Daarnaast zijn er medische kosten, zoals het eigen risico, medicatie en de kosten voor behandeling door een psycholoog. Denk ook aan reis- en parkeerkosten, huishoudelijke hulp, extra kinderopvang of studievertraging.

Causaal verband psychisch leed

Bij een schadeclaim kijken we altijd naar het verband tussen oorzaak en gevolg. Bij de schadeclaim voor psychisch leed is belangrijk dat het verband tussen de schade en het handelen van de aansprakelijke persoon vast staat. Dit directe verband tussen oorzaak en gevolg noemen we het causaal verband. De eiser van een schadevergoeding bewijst het causaal verband tussen de geclaimde schade en het handelen van de aansprakelijk gestelde persoon. De oorzaak van psychische problemen kan een ongeluk/traumatische gebeurtenis zijn, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden. Als u eerder psychische klachten had of als het psychische leed meerdere oorzaken heeft (bijvoorbeeld oorzaken in de privésfeer en op het werk) is het causaal verband niet altijd gemakkelijk aan te tonen. In die gevallen is vaak een verklaring van een deskundige nodig om het causaal verband aan te tonen.

Psychisch leed familieleden en naasten

Ook familieleden en naasten van een slachtoffer kunnen soms schade door psychisch leed claimen. Ook personen in de omgeving van een slachtoffer van een ongeluk worden soms geconfronteerd met het letsel en leed. Als een persoon psychisch lijdt door het leed van een ander noemen we dit affectieschade. Een derde kan ook shockschade oplopen door een confrontatie met het ongeluk en letsel van een derde. De mogelijkheden voor de omgeving van een slachtoffer om schade te claimen, zijn de laatste jaren uitgebreid.

Persoonlijk advies psychische klachten

Wilt u persoonlijk advies over letsel? Het bespreken van uw letsel helpt u vaak direct verder. Onze letselschade specialisten bespreken graag met u wat u is overkomen. Dit is gratis en vrijblijvend. Neem contact op met 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief