Verhouding inlener en ZZP-er

Aansprakelijkheid inlener en ZZP’er bij ongeval, hoe is dat geregeld?

Tijdens de werkzaamheden krijgt de ZZP-er een ernstig ongeluk, waarbij zijn rechterbeen boven de knie wordt geamputeerd. Het slachtoffer werkt voor de opdrachtgever op grond van een overeenkomst van opdracht. Hij stelt zijn opdrachtgever aansprakelijk voor de schade en eist een schadevergoeding. Dit artikel beschrijft de aansprakelijkheid van de inlener voor schade geleden door een ZZP’er.

Aansprakelijkheid inlener en ZZP'er

Aansprakelijkheid inlener en ZZP’er

Volgens de wet heeft de werkgever een zorgplicht tegenover de werknemers. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 7:658. Lid 4 van dat artikel vermeldt:

“Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.”

De rechters van het Hof wezen de claim van de ZZP-er af omdat deze niet had meegewerkt aan ‘de uitoefening van het beroep of bedrijf’ van de inlener/werkgever. Hij was ingeleend voor het doen van reparatie werkzaamheden. Bovendien stelde de rechter vragen bij de arbeidsrelatie. Hoe zelfstandiger de ZZP’er en hoe meer diens werk afwijkt van de hoofdactiviteit, des te minder reden om aansprakelijkheid van de werkgever aan te nemen.

De Hoge Raad beslist anders, omdat het wetsartikel beoogt bescherming te bieden aan personen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als een werknemer, zoals een ZZP’er. Voorwaarde daarbij is wel dat de ZZP’er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de werkgever. Hoe meer vrijheid de ZZP’er heeft in het zelf organiseren van zijn arbeidsomstandigheden, des te minder verantwoordelijkheid voor de werkgever.

De Hoge Raad benadrukt dat als de ZZP-er werkzaamheden verricht die behoren tot de (kern)activiteiten van de werkgever/inlener, de positie van de ZZP-er ‘dichter komt bij die van een werknemer en gaat vallen onder  de passage in het wetsartikel ‘in de uitoefening van het beroep of bedrijf’. Dit maakt de inlenende werkgever eerder aansprakelijk voor eventuele bedrijfsgerelateerde ongevallen.

Concluderend kunnen we stellen dat de uitspraak van de Hoge Raad niet betekent dat een werkgever automatisch aansprakelijk is voor eventuele schade van een ingehuurde zelfstandig ondernemers. Naarmate de ZZP-er werkzaamheden verricht die raken aan de kernactiviteiten van de inlener/werkgever en naarmate de ZZP’er minder invloed heeft op de arbeidsomstandigheden, neem de zorgplicht van de werkgever toe en leidt dat sneller tot aansprakelijkheid.

Advies aansprakelijkheid werkgever

Heeft u behoefte aan juridisch advies over uw aansprakelijkheid als werkgever? De advocaten en juristen van HIJINK Advocaten helpen u graag. U kunt voor gratis en vrijblijvend advies bellen met 0800 – 44 55 000. Als u het onderstaande contact formulier invult nemen wij contact met u op. Op werkdagen proberen wij u binnen 15 minuten te bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief