Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de randvoorwaarden die partijen overeenkomen en niet telkens weer overnieuw willen afspreken en zijn specifiek geschreven voor uw dienst of product.

Wat kunt u in de algemene voorwaarden regelen?

Eigenlijk alles. Dit is dan ook wat veel wordt gezien. Pagina's lange met kleine letters omschreven bepalingen. Altijd zult u zich de vraag moeten stellen wat wilt u regelen en wat is wettelijke nog toegelaten.

Belangrijk om te regelen in de algemene voorwaarden zijn:

• beperking van aansprakelijkheid;
• reclamatietermijnen;
• welke rechter (rechtsforumkeuze);
• eigendomsvoorbehoud;
• verrekeningsbeding;
• hoogte van incassokosten en vertragingsrente;
• garantie en wanneer het van toepassing is.

Maatwerk

Het maken van algemene voorwaarden is maatwerk en zal vaak door een deskundig jurist of advocaat opgemaakt worden. Belangrijk is natuurlijk dat św algemene voorwaarden van toepassing zijn als dat nodig is. Dit betekent dat de voorwaarden moeten zijn toegespitst op het product dat u levert of de dienst die u aanbiedt. Daarom brengt het eenvoudigweg kopiėren van voorwaarden van een ander de nodige risico’s met zich mee.

Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Wat veel wordt gezien is dat men investeert in het opstellen van algemene voorwaarden, maar deze niet worden geactualiseerd of correct gehanteerd.

Bedenk dat voorwaarden juridisch worden getoetst. Als u deze niet regelmatig bijstelt, loopt u de kans dat deze zijn verouderd en niet meer het doel dienen waartoe ze werden opgesteld. Maar ook kunnen ze door een rechter op zij worden gezet.

Ontvangen, gelezen en begrepen

Als de algemene voorwaarden niet voor het bereiken van een overeenkomst door de andere partij begrepen en geaccepteerd zijn, dan kan de rechter bepalen dat ze niet van toepassing zijn. Dit wilt u voorkomen. Bij een geschil met de andere partij moet dit punt ook bewezen kunnen worden.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden kan zowel schriftelijk als digitaal bereikt worden.
Vaak wordt ook gezien dat algemene voorwaarden op de achterzijde van een offerte, factuur of briefpapier gedrukt worden. Dit kan een goede manier zijn om uw voorwaarden onder de aandacht te brengen. Maar ook in deze gevallen dienen ze nog steeds uitdrukkelijk overeen te worden gekomen.

Beperken van aansprakelijkheid

Het beperken van aansprakelijkheid door middel van de algemene voorwaarden geeft geen gegarandeerde zekerheid. Zo kan een beperking van de aansprakelijkheid mogelijk zijn ten opzichte van een bedrijf daar waar deze niet geldt bij een overeenkomst met een consument.

Verboden bepalingen

Ook kan in algemene voorwaarden niet alles worden overeengekomen. In de wet staat een aantal bepalingen om consumenten en, in mindere mate, bedrijven te beschermen. Dit worden de zogenaamde grijze en zwarte lijst genoemd. Als een bepaling wordt opgenomen die strijdig is met het bepaalde in deze grijze of zwarte lijst, zal de rechter de betreffende bepaling of de complete voorwaarden buiten beschouwing laten.

Deponeren Kamer van Koophandel

Vaak worden algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of rechtbank. Dit is niet verplicht voor de werking. Het grote voordeel bij deponering Kamer van Koophandel of rechtbank is, dat men achteraf kan bewijzen welke versie van toepassing was toen de overeenkomst tussen partijen werd getekend.

Hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden

Wilt u algemene voorwaarden hanteren die altijd volledig upto date zijn? Graag zijn wij u van dienst. Kijk ook naar onze bedrijfsoplossing of bel 0800-4455000.

afspraak maken advocaat

 • Nieuws

 • Algemene voorwaarden : ter handstellen via internet, kan dat?

  Algemene voorwaarden : ter handstellen via internet, kan dat?

  16 augustus 2013

  Lees meer

 • Algemene voorwaarden, wie was het eerst?

  Algemene voorwaarden, wie was het eerst?

  17 januari 2013

  Lees meer

 • Consumentenrecht. Shoppen via het internet: wat zijn zoal mijn rechten?

  Consumentenrecht. Shoppen via het internet: wat zijn zoal mijn rechten?

  01 januari 2013

  Lees meer

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook