Letselschade

Medisch advies bij letselschade

Blokkeringsrecht

Blokkeringsrecht: De persoon waarover een medisch onderzoek gaat, mag beslissen dat anderen het onderzoek niet mogen inzien. Het blokkeren van inzage in een medisch onderzoek kan in uw nadeel worden uitgelegd.

Het medische onderzoek of advies geeft antwoord op een vraag die voor het recht op een schadevergoeding belangrijk is. Het blokkeringsrecht geeft de mogelijkheid aan het slachtoffer om te voorkomen dat anderen de uitkomst van een medisch onderzoek inzien. Dit betekent dat in de letselschadeprocedure vragen onbeantwoord blijven. Een rechter kan uw schadeclaim afwijzen als u de inzage in een medisch advies blokkeert.

Het blokkeringsrecht bestaat in feite uit een inzagerecht en een blokkeringsrecht.

Wat is het inzagerecht?

Het inzagerecht is het recht van het onderwerp van het medisch onderzoek om als eerst (voor de andere partijen) de uitkomst van het onderzoek te ontvangen.

Wat is het blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht houdt in dat het onderwerp van een medisch onderzoek mag bepalen dat een medisch onderzoek niet door anderen mag worden gelezen. Het blokkeringsrecht is opgenomen in artikel 464 lid 2 sub b Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Beoordelingshandeling

Het blokkeringsrecht geldt voor beoordelingshandelingen. Het onderzoek moet bestaan uit een beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon. De beoordeling moet bovendien plaatsvinden vanwege een recht of verplichting op grond van een bepaalde voorziening of (volks)verzekering.

blokkeringsrechtt, beoordelingshandeling, inzagerecht, blokkeringsrecht medisch advies
Het blokkeringsrecht ziet op beoordelingshandelingen. Een medisch oordeel dat nodig is om een aanspraak vast te kunnen stellen.

Geen blokkeringsrecht

In sommige gevallen is een beroep op het blokkeringsrecht niet mogelijk. Bijvoorbeeld bij een bestaande arbeidsrelatie of als de beoordeling nodig is voor een opleiding waarvoor de keurling al is toegelaten.

Risico inroepen blokkeringsrecht

Het onderwerp van een medisch onderzoek kan het blokkeringsrecht gebruiken om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Gebruik maken van het blokkeringsrecht is niet zonder risico’s. Een medisch onderzoek door een deskundige is bedoelt om vragen te beantwoorden die voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade belangrijk zijn. Als een patiënt het delen van een onderzoek blokkeert blijven de gestelde vragen onbeantwoord. Een rechter kan op grond van het beroep op het blokkeringsrecht een schadeclaim of beroep op een voorziening afwijzen.

Motivering

Rechters bevelen niet zomaar een medisch onderzoek. Het medisch onderzoek beantwoordt vragen die voor het recht op letselschadevergoeding doorslaggevend zijn. U moet daarom goed motiveren waarom u inzage in een medisch onderzoek blokkeert. Alleen met een goede reden wordt een beroep op het blokkeringsrecht niet in uw nadeel uitgelegd.

Wanneer kun je het blokkeringsrecht inroepen?

Er zijn twee momenten om een beroep te doen op het blokkeringsrecht:

 1. Op het moment dat het onderwerp van een onderzoek een concept krijgt van het onderzoek ;
 2. Als het rapport definitief is, heeft het onderwerp nog twee weken om openbaarmaking te blokkeren.

Reageert het onderwerp van het onderzoek niet binnen twee weken na ontvangst van van he definitieve onderzoek dan mag de rapportage gebruikt worden in de procedure.

Onafhankelijk medisch onderzoek

Het blokkeringsrecht ziet uiteraard alleen op een onafhankelijk (medisch) onderzoek. Een partij kan ook eenzijdig een onderzoek laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om bepaald bewijs te leveren voor de aansprakelijkheid of de schade. Uiteraard mag de opdrachtgever in dat geval beslissen of de uitkomst van het onderzoek wordt gedeeld met de tegenpartij.

Reageer op een concept rapport

De medische deskundige legt een onderzoek in concept aan het onderwerp voor. Het is belangrijk om zorgvuldig gebruik te maken van deze mogelijkheid om te reageren op het concept. Bespreek het concept eventueel met een deskundige.

Bespreek uw zaak

U schakelt gratis een deskundige in om uw schade van A tot Z af te handelen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief