Letselschade

Pragmatische regeling bij letselschade

Met een pragmatische regeling bij letselschade bedoelen we een afkoopvoorstel van een verzekeraar dat niet is gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden. Meestal doet een verzekeraar een pragmatisch voorstel aan het begin van de schaderegeling.

Een aansprakelijke verzekeraar doet een pragmatisch voorstel om een schadeclaim snel en (voor de verzekeraar) goedkoop af te handelen. Een pragmatische regeling is meestal niet in het voordeel van het letselschade slachtoffer.

Wat is een pragmatische regeling bij letselschade?

De definitie van pragmatisch is nuttig, gericht op de bruikbaarheid, gemakkelijk toepasbaar. Het is wel belangrijk dat u bij letselschade zeker weet dat een voorgestelde regeling ook voor u nuttig is en niet alleen voor de aansprakelijke verzekeraar. De aansprakelijke partij betaalt ook uw kosten voor juridische bijstand. In veel gevallen schakelt u dus gratis een letselschade advocaat in om uw schade te claimen en een pragmatisch voorstel te beoordelen.

De verzekeraar loopt bij een voorstel tot het pragmatisch regelen van schade eigenlijk vooruit op de schaderegeling. De schaderegeling bestaat uit het vaststellen van de verplichting om schade te betalen en het vaststellen van de omvang van de te vergoeden schade. Bij de pragmatische regeling worden deze stappen overgeslagen en biedt de verzekeraar een eenmalig bedrag om de zaak af te handelen.

Pragmatische regeling bij letselschade, Wat is een pragmatische regeling bij letselschade?
Een pragmatisch voorstel betekent meestal dat u snel geld krijgt, maar u draagt vaak ook een deel van uw schade zelf.

Pragmatisch voorstel accepteren of niet?

Verzekeraars doen bij letselschade vaak een aanbod om de letselschade pragmatisch te regelen. Een voorstel van een verzekeraar om letselschade pragmatisch te regelen is in zekere zin een afkoop voorstel. De verzekeraar biedt een eenmalig bedrag dat alle schade vergoedt. Een verzekeraar wil met een pragmatische regeling een einde maken aan de procedure. Het bedrag dat de verzekeraar biedt, is meestal laag. In zeldzame gevallen is een pragmatisch voorstel accepteren verstandig. Bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is om de aansprakelijkheid rond te krijgen. Overleg wel met een deskundige voordat u een voorstel accepteert.

Pragmatische regeling en medische eindsituatie

Bij letselschade gaat het om het afhandelen van de gevolgen van een ongeluk. Schade berekenen is mogelijk als inzichtelijk is welke gevolgen het letsel heeft. Dit is het moment waarop de (behandelde) artsen geen veranderingen (verbetering of verslechtering) meer verwachten. Op dat moment is duidelijk welke gevolgen het letsel heeft en kan de letselschade worden berekend. Dit noemen we een medische eindsituatie. Bij een pragmatische regeling is er (meestal) geen sprake van een medische eindsituatie. De omvang van de schade is op dat moment dus nog niet goed vast te stellen.

Contact

Het bespreken van uw schade met een deskundige helpt u verder. Zorg dat u uw mogelijkheden kent. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief