Schadevergoeding

Klachtplicht: het belang van tijdig klagen

Klachtplicht: Bij schade is stilzitten niet slim. Een schadevergoeding verjaart. Bij schade waaraan een overeenkomst ten grondslag ligt, moet bovendien tijdig geklaagd worden. Is niet voldaan aan de klachtplicht dan vervalt het recht op een schadevergoeding.

Een vordering verjaart. Wie niet op tijd een schadevergoeding eist, verliest het recht op een schadevergoeding. Bij schade op grond van een overeenkomst moet tijdig worden aangegeven dat de overeenkomst niet goed is uitgevoerd en dat er schade is. En dat de tegenpartij deze schade moet vergoeden. Dit noemen we de klachtplicht. De klachtplicht speelt ook bij letselschade zaken een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij letsel opgelopen tijdens een bedrijfsuitje, bedrijfsfeest of team-buildingsactiviteit.

Artikel 6:89 BW

In artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek staat dat op een gebrek in een prestatie (het onjuist uitvoeren van een overeenkomst) geen beroep kan worden gedaan als niet tijdig is geklaagd:

Artikel 6:89 BW: De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

klachtplicht, 6:89 BW, tijdig klagen, klacht plicht

Wanneer is er tijdig geklaagd?

In artikel 6:89 staat dat de schuldeiser binnen bekwame tijd moet protesteren. Klagen moet binnen bekwame tijd. Maar wat is een bekwame tijd? Voor het bepalen van bekwame tijd is het nadeel van de tegenpartij belangrijk. De voornaamste vraag is: zijn de belangen van de tegenpartij geschaad? Is er door het tijdsverloop bijvoorbeeld informatie/bewijs verloren gegaan? Kan de tegenpartij zich door het tijdsverloop nog moeilijk verweren tegen de beschuldiging? Daarnaast zijn andere vragen relevant. Is het gebrek makkelijk zichtbaar? Hoe deskundig zijn de partijen? Wat is de verhouding tussen partijen?

De bekwame tijd gaat lopen vanaf het moment dat de schuldeiser het gebrek ontdekte of had moeten ontdekken. Wanneer de schuldeiser het gebrek redelijkerwijs moet ontdekken verschilt van geval tot geval.

Klachtplicht onrechtmatige daad

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 13 juli 2018 ECLI:NL:HR:2018:1176 bepaalt dat de klachtplicht van art. 6:89 BW alleen geldt voor vermeende gebrekkige prestaties. Dit is het geval waarin een prestatie van een schuldenaar niet aan de verbintenis beantwoordt. De klachtplicht geldt niet voor een vordering uit onrechtmatige daad. In sommige gevallen is niet direct duidelijk of de plicht om te klagen geldt. Om er zeker van te zijn dat aan de plicht is voldaan, is het in die gevallen verstandig om te klagen.

Het belang van de klachtplicht: bedrijfsuitje met schade

Een stichting organiseert in 2013 een dagje rally rijden voor haar sponsoren. Voor de organisatie van de rallyclinic schakelt de stichting een professional in. Een van de sponsoren raakt tijdens het rijden gewond. De stichting betaalt gewoon de factuur van de rally organisator. De sponsor met letselschade stelt de stichting in 2014 aansprakelijk. In 2018, neemt de stichting het standpunt in dat niet de stichting, maar de organisator de schade moet betalen. De stichting dagvaardt de organisator van de rally clinic. De rechtbank wijst deze vordering af omdat niet is voldaan aan de klachtplicht. De organisator van het bedrijfsuitje sluit een overeenkomst voor het organiseren van de rally clinic. Om schade te verhalen die ontstaat door een tekortkoming de nakoming van deze overeenkomst is klagen noodzakelijk. Nu de afnemer van het rally clinic niet tijdig heeft geklaagd, is het verhalen van de schade op de organisator van de rally clinic niet mogelijk.

Bron: Rechtbank Gelderland, 15 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:14.

Bespreek uw schade

Onze specialisten nemen uw schadeclaim uit handen. Wij regelen uw schade van A tot Z. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. R. Bockhoven
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief