Stijging ernstig verkeersgewonden voorspeld

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voorspelt dat het aantal ernstig gewonden door verkeersongevallen toeneemt van 21.500 naar 37.000 slachtoffers in 2040. Deze voorspelling en ander verwachtingen zijn opgenomen in de Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021.

Het SWOV voert verkeersveiligheidsprognoses uit in opdracht van de overheid. De overheid stelt aan de hand van de verwachtte ontwikkelingen in de verkeersveiligheid haar beleid op.

Het SWOV verwacht een stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG). Het SWOV verwacht onder andere dat het aantal ernstig gewonde 65-plussers zal toenemen. Ook onder fietsers, snorfietsers en speedpedelecs voorspelt het SWOV een stijging van het aantal ernstig gewonden.

Stijging ernstig verkeersgewonden voorspelt, Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

Maatschappelijke kosten verkeersongevallen

Verkeersongevallen kosten de maatschappij jaarlijks ongeveer € 17 miljard. De verwachting is dat deze kosten in 2040 stijgen naar € 25.5 miljard per jaar. Ook de druk op de acute en langdurige zorg zal toenemen als het aantal ernstig gewonden toeneemt.

Dodelijke scootmobiel-ongevallen

Het SWOV verwacht dat het aantal dodelijk scootmobiel-ongelukken met 160% zal toenemen. Deze verwachte stijging in het aantal scootmobiel- ongelukken is ook de reden dat het aantal verwachte 65-plus slachtoffers hoog blijft.

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025. Dit plan is naar verwachting aan het einde van 2021 klaar. Het ministerie hoopt door middel van maatregelen en regelgeving de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de periode tot 2030 is een bedrag van € 500 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op lokale en regionale wegen en fietspaden. Daarnaast is er € 50 miljoen beschikbaar voor het veiliger maken van bermen.

Contact

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief