Klacht over uitblijven voorschot low-impact aanrijding


Onlangs behandelde de Tuchtraad Financiële Dienstverlening een klacht over het uitblijven van een voorschot na een ongeval met een lage snelheid. De verzekeraar had in dit geval een voorschot moeten verstrekken. Daarnaast wijst de Tuchtraad op problemen bij de klachtafhandeling en het beleid van de verzekeraar over het afhandelen van low-impact aanrijdingen.

Het slachtoffer wordt in haar auto aangereden door een ander voertuig. De verzekeraar van de tegenpartij erkent de aansprakelijkheid. De letselschade specialist van het slachtoffer vraagt de aansprakelijke verzekeraar daarom om een voorschot van € 750,– te verstrekken. De verzekeraar stelt daarop voor de zaak af te kopen voor € 750,– en kondigt een onderzoek aan als het slachtoffer het voorstel niet accepteert. Dit voorstel om de schade af te kopen nomen we een pragmatische regeling. Daarna verzoekt de gemachtigde nog een aantal maal om een voorschot. De gemachtigde verwijst hierbij naar de regelgeving voor voorschotten in letselschadezaken. De verzekeraar verhoogt het aangeboden bedrag een aantal keren, maar verstrekt geen voorschot. De afhandeling van de letselschadeclaim vindt plaats op grond van het beleid dat de verzekeraar ontwikkelde voor low impact aanrijdingen (aanrijdingen met een lage snelheid.

Geen voorschot betalen is verwijtbaar

De tuchtraad wijst de klacht uiteindelijk toe. Als de aansprakelijkheid in een procedure is erkend, moet de verzekeraar een voorschot betalen. Het negeren van een verzoek om een voorschot te betalen en het uitblijven van een voorschot is daarom tuchtrechtelijk verwijtbaar:

‘Naar het oordeel van de Tuchtraad staat niet ter discussie dat aangeslotene tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door tijdens de afwikkeling van de schade van klaagster gedurende ruim anderhalf jaar geen voorschot beschikbaar te stellen en uitdrukkelijke verzoeken van de gemachtigde om een voorschot te negeren.’

Klacht over uitblijven voorschot low-impact aanrijding

Klachtafhandeling door verzekeraar

Het slachtoffer en haar gemachtigde dienden een klacht in bij de verzekeraar. Deze klacht wordt bij de verzekeraar afgehandeld door een schadebehandelaar. Bij de afhandeling van de klacht probeert de verzekeraar ook de schadeafhandeling te bevorderen. De tuchtraad wijst er op dat afhandeling door een collega schadebehandelaar niet wenselijk is. Als collega’s elkaars werk beoordelen, bestaat de kans dat dit onvoldoende kritisch gebeurd. De Tuchtraad vindt het bovendien niet wenselijk dat de afhandeling van de klacht wordt gebruikt om ook de schadeclaim af te handelen. Volgens de Tuchtraad bestaat hierbij het risico dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de afhandeling van de klacht.

Strikt beleid bij low impact aanrijdingen moet worden aangepast

Bij de Tuchtraad voert de verzekeraar aan dat het uitblijven van een voorschot in dit geval is gebaseerd op het beleid van de verzekeraar voor aanrijdingen met een lage snelheid. Volgens de verzekeraar is dit beleid inmiddels aangepast. De rechter concludeert dat deze zaak daarom mogelijk niet op zichzelf staat. Het beleid kan ook bij andere schadeclaims zijn toegepast. De rechter ziet onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat dit beleid inmiddels is gewijzigd:

‘De Tuchtraad is er nog niet van overtuigd dat het beleid van aangeslotene met betrekking tot klachtbehandelingen en bij low impact aanrijdingen inmiddels afdoende is verbeterd.‘

Herbeoordeling na een jaar

De klachtenafhandeling en het beleid bij low-impact aanrijdingen zijn volgens de Tuchtraad niet in orde. De Tuchtraad beslist dat een jaar na deze uitspraak een nieuwe evaluatie plaatsvindt van het beleid voor low-impact aanrijdingen en de klachtafhandeling. Als over een jaar nog steeds gebreken worden vastgesteld, kan de Tuchtraad eventueel een onderzoek instellen.

Kosteloos een letselschade advocaat inschakelen

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.tuchtraadfd.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief