Onroerend goedrecht

Appartementsrechten

Een appartementsrecht is het recht op exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van een gebouw dat bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

In de meeste Europese landen geldt voor onroerend goed dat het eigendom kan worden verkregen van een afzonderlijke woonruimte in een (flat)gebouw. In Nederland maken de afzonderlijke woongedeelten in een gebouw deel uit van het geheel. Een gebouw met verschillende zelfstandig te gebruiken ruimtes kan worden opgesplitst in appartementsrechten. Deze rechten kunnen vervolgens afzonderlijk worden overgedragen. De eigenaren van de verschillende afzonderlijke eenheden in een gebouw zijn ook mede-eigenaren van het hele gebouw. De regeling is niet beperkt tot woonruimte. Ook winkel-, kantoorruimte, garages en andere ruimten kunnen worden gesplitst in appartementsrechten.

Splitsingsakte

Voor de splitsing van een gebouw in appartementsrechten maakt een notaris een splitsingsakte op. Bij de akte wordt een plattegrond gevoegd. Uit de plattegrond blijkt wat de grenzen zijn van de afzonderlijke delen en wat de gemeenschappelijke ruimtes zijn. De splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers.

Reglement van splitsing

Van de splitsingsakte maakt ook het reglement van splitsing deel uit. Hierin staan regels waar eigenaren en bewoners zich aan moeten houden. Ook de betalingsverplichtingen voor het onderhoud van het gebouw zijn opgenomen in het reglement van splitsing. Daarnaast kan een huishoudelijk reglement worden opgemaakt met nadere regels. Ook voor huurders zijn het reglement van splisting en het huishoudelijk reglement van belang. Deze stukken maken vaak deel uit van de huurovereenkomst.

Voordat u een appartement koopt, is het goed om na te gaan welke verplichtingen er gelden voor de bewoners en eigenaren. Dit voorkomt dat u verrast wordt door de verplichtingen die het mede-eigendom meebrengt.

Vereninging van eigenaren VvE

De eigenaren van de verschillende wooneenheden vormen samen de vereniging van eigenaren (VvE). De vereniging van eigenaren behartigt de belangen van de eigenaren en zorgt onder andere voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. De leden van de vereniging, de appartementseigenaren, betalen de kosten van dit onderhoud. De VvE bestaat uit een bestuur en een ledenvergadering. In de ledenvergadering worden belangrijke besluiten genomen over onderhoud, maar ook over het wijzigen van een huishoudelijk reglement. In het reglement van splitsing zijn regels opgenomen over de besluitvorming, bevoegdheden en de gang van zaken binnen de VvE.

Geschillen met de VvE

Veel voorkomende geschillen binnen een VvE zien onder andere op onderhoudsverplichtingen en de vraag welke ruimte gemeenschappelijk zijn. Gemeenschappelijke ruimtes worden door de VvE onderhouden. De vraag of iets gemeenschappelijk is, bepaalt of onderhoud/reparaties en andere werkzaamheden voor rekening van de VvE of voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht komen.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief