Onroerend goedrecht

Het onroerend goedrecht ook wel vastgoedrecht is van alle tijden. Vrijwel iedereen heeft te maken met onroerend goed. Dit kan omdat u zich zakelijk bezighoudt met roerende zaken of deze exploiteert. Maar ook de eigenaar of huurder van een woning of bedrijfspand heeft van doen met het onroerend goedrecht.

Onder onroerend goed wordt begrepen datgene dat duurzaam is verenigd met de grond. Voor de hand ligt dat het hierbij gaat om gebouwen en de grond zelf. Maar ook kunnen hieronder worden begrepen zaken die ‘nagelvast’ daarmee zijn verbonden of zich ‘in’ de grond bevinden. Zoals een airco-installatie, planten, hekwerken enzovoort.

Omdat het onroerend goed recht ook gaat over grensafscheidingen, burenrecht en afspraken die de onroerende zaak ‘belasten’ zoals een recht van overpad, heeft het rechtsgebied raakvlakken met andere rechtsgebieden. Dit verlangt een goede samenwerking tussen disciplines. Onze praktijkgroep heeft het vastgoedrecht tot haar specialisme gemaakt. Zij begeleidt en adviseert binnen het hele spectrum van onroerend goedrecht.

Onroerend goedrecht, onroerendgoedrecht, vastgoed, vastgoedrecht, vastgoed recht, letselschadeadvocaat onroerende zaken, letselschadeadvocaat roerende zaken, onroerend goed recht, letselschade onroerende zaken, letselschade roerende zaken

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • Contracten en algemene voorwaarden;
 • Overlastprocedures;
 • Gebreken;
 • Koop en verkoop van onroerende zaken;
 • Aannemingsovereenkomsten;
 • Meer-/minderwerk;
 • Nieuwbouw en projectontwikkeling;
 • Verjaring van eigendom (verkrijgende verjaring);
 • Financiering en zekerheden van onroerende zaken;
 • Beslag, faillissement en executie.

Huurrecht

Huurrecht is onlosmakelijk verbonden aan onroerend goed recht. Hijink Advocaten beoordeelt en stelt huurcontracten op, begeleidt geschillen over onderhoud, onderhuur, renovatie, huurprijswijzigingen en ontruiming.

Onze klanten

Onze klanten zijn zeer divers en variëren van projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaarskantoren, verenigingen van eigenaren, kleine zelfstandigen tot particulieren. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met 0800-4455000. Wij staan u graag en geheel vrijblijvend te woord.  

Contact onroerend goedrecht

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief