Onroerend goed recht

Het onroerend goed ook wel vastgoed recht is van alle tijden. Vrijwel iedereen heeft te maken met onroerend goed. Dit kan omdat u zich zakelijk bezighoudt met roerende zaken of deze exploiteert. Maar ook de eigenaar of huurder van een woning of bedrijfspand heeft van doen met het onroerend goed recht.

Onder onroerend goed wordt begrepen datgene dat duurzaam is verenigd met de grond. Voor de hand ligt dat het hierbij gaat om gebouwen en de grond zelf. Maar ook kunnen hieronder worden begrepen zaken die ‘nagelvast’ daarmee zijn verbonden of zich ‘in’ de grond bevinden. Zoals een airco-installatie, planten, hekwerken enzovoort.

Omdat onder het onroerend goed recht ook gaat over grensafscheidingen, burenrecht en afspraken die de onroerende zaak ‘belasten’ , heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. Dit verlangt een goede samenwerking tussen disciplines. Onze praktijkgroep heeft het vastgoed recht tot haar specialisme gemaakt. Zij begeleidt en adviseert binnen het hele spectrum van onroerend goed
recht.

Wij kunnen u van dienst zijn bij onder meer:

• Contracten en algemene voorwaarden
• Overlastprocedures
• Gebreken
• Koop en verkoop van onroerende zaken
• Aannemingsovereenkomsten
• Meer-/minderwerk
• Nieuwbouw en projectontwikkeling
• Verjaring van eigendom
• Financiering en zekerheden van onroerende zaken
• Beslag, faillissement en executie

Huurrecht

Huurrecht is onlosmakelijk verbonden aan onroerend goed recht. HIJINK Advocaten beoordeelt en stelt huurcontracten op, begeleidt geschillen over onderhoud, onderhuur, renovatie, huurprijswijzigingen en ontruiming.

Onze klanten

Onze zijn zeer divers en variƫren van projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaarskantoren, verenigingen van eigenaren tot kleine zelfstandigen en particulieren.