Smartengeld minderjarigen/kinderen

Bij smartengeld voor minderjarigen/kinderen is de ernst van het letsel belangrijk voor de hoogte van het smartengeld. Daarnaast speelt ook de ontwikkeling van het kind en de invloed van het letsel op de ontwikkeling een rol.

De smartengeld voorbeelden die wij noemen op onze website geven slechts een indicatie. De hoogte van smartengeld is persoonlijk en afhankelijk van alle omstandigheden. Voor persoonlijk inzicht in uw aanspraak neemt u contact op om uw schadeclaim te bespreken met een van onze specialisten.

De hieronder genoemde bedragen bestaan alleen uit smartengeld. De totale schadevergoeding bestaat daarnaast uit alle materiele schade. Dit is bijvoorbeeld inkomensschade, medische kosten, reis- en parkeerkosten en alle ander kosten ene schade. De totale letselschadevergoeding is dus vele malen hoger dan de genoemde smartengeld bedragen.

Hoogte smartengeld minderjarigen berekenen

Bij kinderen speelt de ontwikkeling en het opgroeien een rol bij het vaststellen van smartengeld. Zichtbare littekens of ander zichtbaar letsel kunnen een minderjarige psychische belasten. Zeker in de pubertijd kan letsel grote psychische gevolgen hebben voor een minderjarige. Ook gewijzigde toekomstplannen, het gevoel minder aantrekkelijk te zijn en de mogelijkheid om een partner te vinden, zijn van belang voor de hoogte van het smartengeld bij minderjarigen.

smartengeld minderjarigen, smartengeld kinderen, smartengeld kind, smartengeld voorbeelden kinderen

Smartengeld hondenbeet kind

Een 6 jarig meisje gaat met moeder en zusje op bezoek bij een vriendin van haar moeder. Als ze naar de voordeur lopen, gaat de deur van de buurvrouw open. De hond van de buurvrouw ontsnapt en valt het meisje aan. De hond krabt en bijt het meisje in haar gezicht. De aanval door de hond laat geen blijvende zichtbare littekens achter in het gezicht. Het meisje loopt daarnaast veel schaaf wonden op. Het meisje heeft bovendien last van traumatische aanvallen bij het zien of horen van een hond, verslechterde concentratie en zij slaapt slecht. Hiervoor is zij behandelt door een kinderpsychiater. Het gerechtshof Den Bosch wijst een bedrag van € 1.187,– aan smartengeld toe voor het lichamelijke en psychische letsel dat ontstond door de aanval van de hond.

Smartengeld fietsongeluk minderjarige

Een 14 jarige meisje zit op de fiets. Haar vriendinnetje zit achterop. Bij het oversteken van een weg ziet zij een motorrijder over het hoofd. Doordat het meisje de motorrijder geen voorrang verleent, ontstaat er een aanrijding. Het meisje loopt een hersenschudding op, kan zich niets meer herinneren van het ongeluk en ligt enige tijd in het ziekenhuis. De minderjarige krijgt € 1.287,– smartengeld voor de gevolgen van de aanrijding op de fiets.

Smartengeld gebroken been kind

Een twaalfjarige jongen valt op zomerkamp van een plateau. Bij de val breekt de jonen zijn been. De exploitant van de groepsaccommodatie is aansprakelijk voor de schade. Door de beenbreuk loopt het jongetje lange tijd op krukken. Na een jaar wordt nogmaals een operatie uitgevoerd. De jongen krijgt € 3.989,– smartengeld.

Smartengeld brommerongeluk minderjarige

Een 13 jarig meisje zit bij haar vader achterop de brommer. Vader en dochter worden aangereden door een afslaande vrachtauto. Het meisje loopt enkelletsel op en de huid van haar been is ernstig beschadigd. Een huidtransplantatie is nodig. Na het herstel houdt het meisje last van pijnklachten en beperkingen bij het lopen. Het litteken op haar been is zeer goed zichtbaar. Dit leidt tot schaamte. Zij wilt niet zwemmen en durft ook geen jurken of korte broeken te dragen. De rechtbank wijst een bedrag van € 14.450,– aan smartengeld toe.

Smartengeld ongeboren kind

Ook voor letsel dat ontstaat tijdens de zwangerschap en geboorte heeft een kind recht op smartengeld. Een baby wordt geboren met een ernstige mate van doofheid aan beide oren. De doofheid ontstond doordat de moeder medicijnen gebruikte tijdens de zwangerschap. Het kind zal de rest van zijn leven te maken hebben met de ernstige gevolgen van de doofheid. Dit staat een normale sociale en intellectuele ontwikkeling in de weg. De rechtbank Utrecht wijst € 76.394,– aan smartengeld toe.

Smartengeld hersenletsel minderjarige

Een 7 jarige jongetje steekt de weg over op zijn fietsje en wordt aangereden door een auto. Bij de aanrijding loopt de minderjarige ernstig letsel op. Het letsel bestaat onder andere uit een ernstige hersenbeschadiging. Het jongetje ligt 3,5 maanden in coma en verblijft daarna een jaar in een revalidatiecentrum. Het jongetje heeft voortdurend zorg nodig en ondervindt de rest van zijn leven de gevolgen van het ongeluk. Voor de ernstige gevolgen van het hersenletsel krijgt het jongetje € 126.113,– smartengeld.

Smartengeld medische fout bevalling

Door een medische fout ontstaat bij het bevallen een zuurstoftekort. De baby komt ter wereld met hersenbeschadiging. De gevolgen zijn zeer ernstig. Het jongetje is dag en nacht afhankelijk van verzorging. Zelfstandig leven is onmogelijk. Deze situatie zal ook niet verbeteren. De rechtbank kent daarom € 163.933,– aan smartengeld toe.

Verjaring smartengeld minderjarigen

Een minderjarige kan zelf geen schade claimen. De ouders, of wettelijke vertegenwoordigers, van de minderjarige zijn hiertoe bevoegd. Om te voorkomen dat het kind nadeel ondervindt als de ouders nalaten de schade te claimen, gelden er speciale regels voor de verjaring. Verjaring betekent dat een vordering na verloop van een betaalde termijn niet meer mogelijk is. Doordat na het meerderjarig worden een nieuwe verjaringsperiode begint, kan de minderjarige zelf zijn schade claimen nadat hij of zij meerderjarig wordt.

Claimen smartengeld kinderen

In sommige gevallen wordt bewust afgezien van een schadeclaim namens de minderjarige, zodat de minderjarige in de toekomst zelf de schade kan claimen. In veel andere gevallen is het in ieder geval verstandig een regeling te treffen met een open einde. Dit betekent dat de schade niet definitief wordt afgehandeld. Blijkt er meer letsel en schade te zijn dan gedacht dan kan deze schade op een later moment verhaald worden.

BEM clausule

Een schadevergoeding betekent vaak dat er een groot geld bedrag beschikbaar komt. De wetgever wil de minderjarige beschermen tegen misbruik of domme beslissingen. Om de minderjarige te beschermen wordt voor een schadevergoeding aan een minderjarige een rekening met BEM clausule gebruikt. BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Een BEM-clausule betekent dat de minderjarige (en diens ouders) alleen met toestemming van een rechter gebruik kunnen maken van het geld op de rekening.

Smartengeld minderjarige bespreken

Het bespreken van letsel geeft direct helderheid. De haken en ogen van een schadeclaim zijn soms lastig te overzien. Een ervaren letselschade behandelaar helpt u schade tot in de details af te handelen. Onze hulp is bovendien in de meeste gevallen gratis. Zo krijgt u zonder moeite en kosten de schadevergoeding waar u recht op heeft. Bel naar 0800-445500, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief