Letselschade en Wmo

Letselschade en Wmo: Op grond van uitspraken van de hoogste rechter mag een gemeente een Wmo aanvraag afwijzen als een ander aansprakelijk is voor de kosten. Niet de gemeente en de Wmo, maar de aansprakelijke partij betaalt de letselschade. In de praktijk verwijzen verzekeraars bij (zorg)schade echter vaak door naar de gemeente en de Wmo en komen slachtoffer klem te zitten. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat RTL Nieuws uitvoerde.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor letselschade in het nieuws en de politiek. Deze aandacht is terecht. RTL Nieuws berichtte deze week over verzekeraars en gemeenten die naar elkaar wijzen als het gaat om een vergoeding van letselschade. Verzekeraars verwijzen slachtoffers vaak naar de Wmo. De gemeente die die Wmo uitvoert, verwijst slachtoffers vervolgens weer terug. Een frustrerende en onwenselijke situatie die vraagt om enige opheldering.

Artikel RTL nieuws

Wmo letselschade, letselschade en wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning bij letselschade, RTL Nieuws letselschade

Wmo in de Handreiking Zorgschade

De Handreiking Zorgschade van de Letselschade Raad is een leidraad voor het afwikkelen van zorgschade. In de Handreiking Zorgschade staat dat voor de financiering (het betalen) van zorgschade eerst wordt gekeken naar de publieke middelen. Het slachtoffer zou dus eerst bij de gemeente moeten aankloppen. Deze bepaling lijkt strijdig met de rechtspraak. Dat er sprake is van onduidelijkheid en een ‘probleem’ dat opgelost moet worden, mag dan ook wel duidelijk zijn.

Het is belangrijk schade zorgvuldig af te handelen. Dit voorkomt dat kosten, bijvoorbeeld voor een woningaanpassing zoals het plaatsen van een lift of kosten voor een rolstoel, voor eigen rekening komen. De gemeente mag een Wmo voorziening immers afwijzen als de kosten zijn ‘vergeten’ bij de letselschadevergoeding. Het inschakelen van een letselschade advocaat helpt u, in de meeste gevallen kosteloos, om een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Wmo bij letselschade

In zaken waarin problemen optreden met eindeloze verwijzingen gaat het om ernstig letsel. De Wmo geeft aanspraak op vergoeding van kosten voor hulp. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Maar de Wmo vergoedt ook hulpmiddelen en andere noodzakelijke aanpassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten van woningaanpassing, een traplift, kosten voor een rolstoel, kosten voor het rolstoel toegankelijk maken van een woning, een aangepast bed, badkamer en toilet en andere voorzieningen. De aanvrager is dus hulpbehoevend. De kosten hangen samen met een leven dat totaal op de kop staat. Dat deze groep klem komt te zitten tussen gemeente en verzekraar is dan ook onwenselijk.

Wmo regres voor gemeenten

Als een gemeente een bedrag betaalt dat voor rekening komt van een aansprakelijke partij heeft de gemeente een regres recht. Vanaf 1 januari 2019 moeten gemeenten hun schade zelf verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars. In het verleden zijn tussen verzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over het afkopen van het regresrecht. Deze afspraken zijn vervallen, zodat gemeenten zelf schade moeten claimen. Dit recht om (Wmo) uitbetalingen te verhalen op de aansprakelijke partij noemen we het Wmo regres recht. Veel gemeenten blijken geen gebruik te maken van dit regresrecht. Dit betekent dat niet de verzekeraars maar gemeenten (een deel van) de schade dragen.

Wmo voorziening aanvragen bij letselschade

Op de berichtgeving van RTL nieuws reageert het Verbond van Verzekeraars met het standpunt dat een Wmo aanvraag soms in het belang van het slachtoffer is. Hiermee wordt waarschijnlijk bedoelt de situatie waarin de aansprakelijkheid niet is erkend door een verzekeraar. De verzekeraar stelt zich dan op het standpunt dat er geen grondslag is voor aansprakelijkheid voor (een deel van) de schade. Als de aansprakelijkheid en noodzakelijkheid van de kosten vaststaan, hoort een verzekeraar namelijk uit te betalen. Dat het doorverwijzen naar de Wmo in het belang van het slachtoffer is, lijkt dan ook onzinnig tenzij de verzekeraar alle aansprakelijkheid afwijst.

Daarbij is ook van belang dat de Handreiking Zorgschade wel degelijk benadrukt dat eerst bij de gemeente en vervolgens pas bij een verzekeraar wordt aangeklopt. Het Verbond van Verzekeraars gaat in haar reactie echter niet in op de mogelijke strijdigheid van de Handreiking Zorgschade met de rechtspraak van de hoogste Bestuursrechter.

Reactie Verbond van Verzekeraars

Schadebeperkingsplicht

Verzekeraars doen regelmatig een beroep op de schadebeperkingsplicht bij een verwijzing naar de Wmo. De schadebeperkingsplicht houdt in dat schade die een slachtoffer kan voorkomen voor eigen rekening komt. Bovendien moeten de te vergoeden kosten redelijk zijn. Als mijn Toyota naar de garage moet, mag ik geen Mercedes huren. Doorverwijzing naar de Wmo is echter geen schade beperking, maar betekent simpelweg dat een ander de schade betaalt. De schadebeperkingsplicht is dan ook geen reden voor een verzekeraar om een schadeclaim te verwijzen naar de gemeente.

Vragen over Wmo en letselschade

Letselschade afhandelen is juridisch en administratief werk dat vraagt om zorgvuldigheid. Een rechtvaardige schadevergoeding moet u afdwingen van een onwelwillende verzekeraar. Als u hulpbehoevend bent na een ongeluk helpt een letselschade advocaat u om aan uw herstel te werken. Wij nemen uw schadeclaim uit handen. Bovendien is onze juridische bijstand in veel gevallen gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een contactverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief