Ambtenarenrecht een bijzondere rechtspositie in het arbeidsrecht

Arbeidsrecht ambtenaar

Ambtenarenrecht : Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA): Ambtenaren verliezen bijzondere status in het arbeidsrecht. Na jaren van overleg over de bijzondere status arbeidsrecht ambtenaar is nu eindelijk de beslissing genomen. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 november 2016 ingestemd met het Initiatiefwetsvoorstel over de Wet normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar (Ambtenarenrecht ).

De impact hiervan voor de ruim 800 duizend ambtenaren in Nederland is enorm. Het is dan ook niet vreemd, dat dit bericht zowel voor een lach als een traan heeft gezorgd. De ambtenaren gaan namelijk hun bijzondere status verliezen en zullen gelijk gesteld worden aan de ‘gewone’ werknemer.

Ambtenaren recht : Arbeidsrecht ambtenaar

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid en de verhoudingen in het private bedrijfsleven worden geharmoniseerd. De nieuwe wet zal dan ook (onder andere) de volgende ingrijpende veranderingen met zich meebrengen:

  • De aanstelling van de ambtenaar zal automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst.
  • In plaats van de welbekende bezwaar – en beroepsprocedures worden het UWV en/of de Kantonrechter de aangewezen instanties om over geschillen en/of de beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar te beslissen.
  • Uiteraard zullen er altijd situaties zijn waarbij de ambtenaar nog verschilt van de gewone werknemer en rechtspositieregelingen van de ambtenaren ( Ambtenarenrecht) én de bijzondere bepalingen zullen dan ook worden vastgelegd in een CAO en in de nieuwe Ambtenarenwet.

Ambtenarenrecht bij de politie, defensie en rechterlijke macht

Echter niet iedere ambtenaar zal zijn of haar bijzondere status verliezen. Ambtenaren die bij de politie, defensie of bij de rechterlijke macht werken, behouden (vooralsnog) wel hun bijzondere status.

Inwerkingtreding WNRA: wat kunnen we verwachten?

In de komende jaren zullen veel wetten moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Daarnaast dient de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst) in samenwerking met de vakbonden en de VNG, te worden omgezet naar een reguliere CAO. Verder zullen alle overheidswerkgevers de interne regels en procedure moeten aanpassen op het nieuwe recht.

Kortom, de arbeidsrechtelijke kogel is misschien door de kerk, maar we zijn er nog lang niet en er zal nog veel moeten gebeuren alvorens de wet daadwerkelijk in werking kan treden. Vooralsnog wordt er gesproken over 1 januari 2020…  Wordt vervolgd!

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief