Gezondheidsverklaring en meldplicht bij afsluiten AOV

Gezondheidsverklaring en meldplicht bij afsluiten AOV, Verzekerde hoeft ziekenhuisopname als peuter niet te melden.

Een ondernemer sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af maar blijkt de mededelingsplicht te hebben geschonden. Als kind is hij 25 jaar geleden behandeld bij de huisarts.

Gezondheidsverklaring en meldplicht bij afsluiten AOV

Een zelfstandig ondernemer die de AOV ( arbeidsongeschiktheidsverzekering ) sloot in 2012, meldt zich in 2014 vanwege rugklachten en heupklachten ongeschikt. Hij doet een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering meldt de zelfstandig ondernemer in de gezondheidsverklaring niet dat er sprake was van gezondheidsklachten of klachten in het verleden.

De medisch adviseur van de AOV verzekeraar stelt een onderzoek in naar de klachten en de arbeidsongeschiktheid. Uit de opgevraagde informatie blijkt dat de ondernemer als peuter in 1985 is behandeld in het ziekenhuis voor de ziekte van Perthes aan zijn rechterheup. Ook blijkt dat hij zich in 2007 heeft gemeld met lage rugklachten en heeft hij vanaf 2004 af en toe last van knieklachten.

De verzekeraar is van mening dat de zelfstandig ondernemer zijn mededelingsplicht schond. De verzekeraar vordert de betaalde uitkeringen uit AOV terug. Ook beëindigt de verzekeraar de AOV verzekering.

Reikwijdte meldplicht bij afsluiten AOV

De zelfstandig ondernemer brengt de AOV zaak voor de rechtbank in Rotterdam. Zijn advocaat vordert voortzetting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en betaling van de achterstallige uitkering.

De advocaat van de ondernemer betoogt dat de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit klachten aan de linkerheup. Voor wat betreft de verzwijging doet de ondernemer een beroep op verjaring. Naar de mening van de zelfstandig ondernemer had de verzekeraar kunnen weten dat hij in zijn vroege jeugd Morbus Perthes had. Nu verzekeraar dit in 2014 had kunnen weten, is de vervaltermijn van twee maanden waarbinnen de verzekering had kunnen worden beëindigd ruimschoots verstreken.

Vervaltermijn en schending mededelingsplicht

De rechter in Rotterdam bevestigt dat in artikel 7:929 BW staat beschreven dat als verzekeraar er weet van heeft dat de mededelingsplicht is geschonden, zij de mogelijkheid heeft de polis binnen twee maanden nadat zij deze wetenschap heeft verkregen, kan beëindigen. Een enkel vermoeden van de wetenschap –zoals eiser via zijn advocaat stelt- dat de mededelingsplicht is geschonden en verzekeraar dat had kunnen weten, is onvoldoende. De zelfstandig ondernemer stelt geen nadere feiten ter onderbouwing hiervan.

Een ander verweer slaagt wel. Verzekeraar vindt dat de mededelingsplicht is geschonden, omdat de zelfstandig ondernemer de geconstateerde ziekte aan de rechterheup en de ziekenhuisopname in 1985 had moeten herinneren. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat in redelijkheid van de aspirant verzekerde niet kan worden verwacht dat hij in het kader van een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering klachten vermeld die 25 jaar terug speelden en waar hij sindsdien geen last meer van heeft gehad.

De rechtbank Rotterdam is van mening dat als de AOV verzekeraar dit van belang had gevonden, dan had zij dit expliciet in de vragenlijst van de gezondheidsverklaring moeten opnemen. Wordt een dergelijke vraag gesteld, dan kan de verzekerde navraag doen bij de huisarts voordat hij de gezondheidsverklaring invult. Het feit dat de rechterheup klachten staan vermeld in het zogenaamde SOEP-systeem (Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan) van de huisarts maakt dit niet anders.

Meldplicht lage rugklachten

Rest nog een discussie over de lage rugklachten. Ook deze werden niet gemeld door de zelfstandig ondernemer. De lage rugklachten speelden laatstelijk in 2007. De rechtbank acht de sinds de aanvraag van de AOV verzekering verstreken 5 jaar te lang om een afwijzing met terugwerkende kracht te rechtvaardigen. Dat geldt echter niet als er sprake is van recidiverende, steeds terugkerende rugklachten, die de heupklachten mogelijk hebben veroorzaakt. Nader onderzoek hiernaar wordt ingesteld.

Juridisch advies bij AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering

Heeft u een conflict met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over verzwijging of onjuist invullen van de gezondheidsverklaring. Weigert u AOV Verzekeraar uit te keren. Neem contact op met onze advocaat Nijmegen of Arnhem voor een adviesgesprek over gezondheidsverklaring en meldplicht. Bel 0800-44 55 000 of vul het onderstaande contactformulier in. Op werkdagen proberen wij binnen 15 minuten contact met u op te nemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Artikel 11-1-2019 Gezondheidsverklaring en meldplicht

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief