Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst met afspraken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie. Een veel voorkomende vaststellingsovereenkomst is bijvoorbeeld een overeenkomst ter beeindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.