Letselschade door val van steiger of ladder tijdens het werk

Letselschade door val van steiger of ladder. Tijdens het werk van een steiger of ladder vallen is een van de belangrijkste redenen van ernstig letsel.

De werkgever is bijna altijd verantwoordelijk voor letselschade door val van steiger of ladder tijdens het werk.

Bij een valpartij van een steiger of ladder is er een grote kans dat u te maken krijgt met (ernstig) letsel. Dit is een van de meeste voorkomende redenen waardoor werknemers arbeidsongeschikt raken. Als het gaat om een valpartij van grote hoogte kunnen o.a. hersenletsel, dwarslaesie of gebroken botten het gevolg zijn.

Veilige werksituatie
Letselschade door val van steiger of ladder

De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werksituatie en dat een werknemer veilig materiaal gebruikt. Zo moet de werkgever naast werkinstructies zorgen voor beschermende middelen zoals de juiste kleding/schoeisel, gebruik van een helm en/of een vangnet dit alles om te voorkomen dat een werknemer letselschade oploopt door een ongeluk. De werkgever moet voortdurend toezicht houden dat werknemers de veiligheidsmaatregelen en instructies naleven. Doen de werknemers dat niet dan moet de werkgever gelijk ingrijpen. Zo moet de werkgever zorgen dat de juiste verankeringen, bevestigingshaken harnasgordels etc. gebruikt worden. Bij een steiger/ladder is het essentieel dat de werkgever zorgt dat de werknemer deze volgens de voorschriften plaatst en uiteraard dat het materiaal ook goedgekeurd is.

Zorgplicht werkgever bij letselschade door val van steiger of ladder tijdens het werk

Een beroep van de werkgever op het feit dat de werknemer over de nodige ervaring en deskundigheid beschikt, waardoor specifieke waarschuwingen niet gegeven hoeven te worden, zal door de rechter gepasseerd worden. Juist omdat het werken met steigers/ladders gevaarlijk is, maar ook omdat het bekend is dat werknemers door de dagelijkse routine niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid betrachten. De werkgever mag er dus niet op vertrouwen dat de werknemer weet hoe en wat er gedaan moet worden en zeker bij specifieke gevaren zal de werkgever constant op de gevaren moeten wijzen en aangeven welke maatregelen er genomen moeten worden.

Letselschade door bedrijfsongeval en werkgeversaansprakelijkheid

Is er geen veilige situatie dan is de werkgever verantwoordelijk voor het vergoeden van alle letselschade die u als werknemer heeft opgelopen. Als u als gevolg van een valpartij in het ziekenhuis moet verblijven dan moet de werkgever de arbeidsinspectie informeren en die zal onderzoeken hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren en of de ARBO regels zijn overtreden. Als de werkgever de arbeidsinspectie niet bericht, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om dit, anoniem, te doen. Het rapport van de arbeidsinspectie zal ook duidelijkheid geven over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Verzekerd tegen letselschade door val van steiger of ladder

Het feit dat een werkgever een vergaande zorgplicht heeft over de veiligheid van een medewerker maar ook de mogelijkheid heeft om een verzekering af te sluiten voor letselschade of materiële schade, zorgt er voor dat de werkgever regelmatig met succes wordt aansprakelijk gesteld. Mocht de werkgever echter kunnen bewijzen dat de werknemer, door aantoonbaar roekeloos of opzettelijk verkeerd handelen, slachtoffer van een ongeval is geworden, dan kan de werkgever onder de aansprakelijkheid uit te komen.

In de praktijk kan niet alleen de werknemer, maar ook een ingehuurde zelfstandige, de hoofdaannemer aansprakelijk stellen als aan bepaalde veiligheidseisen niet is voldaan.

Juridisch advies bij een arbeidsongeval?

Mocht u vragen hebben over letselschade door val van steiger of ladderde of de gevolgen van een bedrijfsongeval, bel dan vrijblijvend voor advies van onze letselschadespecialisten en letseladvocaten 0800 44 55 000. Wij werken landelijk.

Door mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat letselschade, NIVRE register-expert

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Zie ook de site van de Arbeidsinspectie

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief