Letselschade door verkeersongeval met onverzekerd motorvoertuig

Onverzekerd motorvoertuig: Wat te doen bij een verkeersongeval met als gevolg letselschade veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig?

Als letselschade ontstaat door een aanrijding met een onbekend gebleven motorvoertuig (bijvoorbeeld omdat deze doorreed) of een onverzekerd motorvoertuig bestaat er soms de mogelijkheid om een schadevergoeding te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

In Nederland bestaat de mogelijkheid om bij een verkeersongeval met een onverzekerde motorvoertuig, of met een onbekend gebleven auto, scooter, brommer, motor of vrachtwagen, waardoor letselschade is ontstaan, een beroep te doen op de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. Als een van de volgende situaties van toepassing is dan kunt een schadevergoeding claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer:

 1. als u een verkeersongeval heeft gehad met een motorvoertuig en die partij is onbekend gebleven;
 2. als er sprake is van een aanrijding met motorvoertuig dat niet is verzekerd;
 3. als een motorrijtuig is gestolen waarmee het ongeluk gebeurde;
 4. in het geval dat de aansprakelijke verzekeraar de schade niet kan vergoeden;
 5. als een vrijgestelde gemoedsbezwaarde niet in staat is gebleken om zelf de schade te vergoeden.
letselschade veroorzaak door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig

Schadevergoeding onverzekerd voertuig

Het Waarborgfonds Motorverkeer kan bij een verkeersongeval in Nederland een schadevergoeding uitkeren vanwege materiële en immateriële schade. De schade moet zijn veroorzaakt door een onbekend gebleven of onverzekerd motorvoertuig.

Hoewel in Nederland een wettelijke verplicht bestaat een motorrijtuig tegen aansprakelijkheid -het toebrengen van schade aan anderen- te verzekeren, komt het maar al te vaak voor dat een motorrijtuig niet verzekerd blijkt of onbekend blijft (bijvoorbeeld na doorrijden). Er is dan geen aansprakelijkheidsverzekeraar (WAM) die kan worden aangesproken voor de schade. In die gevallen springt het Waarborgfonds Motorverkeer in.

Voordat het Waarborgfonds Motorverkeer aan schadevergoeding vanwege letselschade uitkeert, moet aan een aantal aanvullende vereisten worden voldaan:

 1. het motorrijtuig moet verantwoordelijk/aansprakelijk zijn voor de materiële of  letselschade;
 2. de schade moet door een motorvoertuig zijn veroorzaakt;
 3. de gedupeerde moet aantonen er alles aan te hebben gedaan om achter de gegevens van de veroorzaker te komen;
 4. als de veroorzaker bekend is moet deze ook schriftelijk aansprakelijk gesteld worden;
 5. er moet aangifte bij de politie gedaan worden;
 6. er moeten minimaal twee getuigen zijn.

Claimen van de letselschadevergoeding

Als u letselschade heeft opgelopen kunt u kosteloos de hulp van een advocaat inroepen. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt de advocaatkosten naast uw eigen schade. Bij een schadevergoeding moet worden gedacht aan de kosten van hulp in de huishouding, verlies aan inkomen, medische kosten, reiskosten en smartengeld.

Belangrijk is dat het Waarborgfonds Motorverkeer een verjaringstermijn van 3 jaar hanteert. De claimen van de schadevergoeding moeten worden ingesteld binnen een termijn van drie jaar. Na drie jaar kan het Waarborgfonds Motorverkeer aangeven dat de vordering verjaard is.

Hulp van een letselschadespecialist bij onverzekerd motorvoertuig

Heeft u een aanrijding gehad en is de veroorzaker onbekend of onverzekerd, wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding. Overleg met onze specialisten. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

Door: Mr. M.A. (Mark) Visser, letselschade advocaat, NIVRE lid, Keurmerk Letselschade

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief