Letselschade

Smartengeld

Hoogte smartengeld

QALY-methode

QALY staat voor Quality Adjusted Life Years. Met de QALY-methode kan verlies aan levenskwaliteit worden uitgedrukt in geld. De QALY-methode is door rechters afgewezen als manier voor het berekenen van de hoogte van smartengeld.

De QALY-methode drukt de invloed van een medische conditie op de kwaliteit van het leven uit in een geld bedrag. Door de kwaliteit van het leven voor en na het ongeluk in een geld bedrag uit te drukken, kan een smartengeld bedrag worden vastgesteld.

Smartengeld berekenen met QALY-methode

Het voorstel om smartengeld te berekenen volgens de QALY-methode is afkomstig van prof. mr. dr. Visscher. De smartengeld bedragen berekent met de methode QALY zijn veel hoger dan de bedragen die momenteel in Nederland aan smartengeld worden betaald. Deze bedragen zouden meer recht doen aan het leed van het slachtoffer. Voor een smartengeldberekening kijken we momenteel welke bedragen rechters in het verleden in soortgelijke gevallen toewezen. Berekening met de QALY-methode zou meer eenduidigheid en duidelijkheid moeten geven dan het huidige systeem.

QALY-methode, qaly methode smartengeld, QALY smartengeld

QALY-methode

QALY is een rekenmethode uit de gezondheidseconomie. De methode is ontwikkeld om budget binnen de gezondheidszorg optimaal te besteden. Een QALY drukt de levenskwaliteit uit in een getal tussen de 0.00 (dood) en 1.00 (perfect gezond). Dit getal noemen we het QALY-gewicht. Het QALY-gewicht vermenigvuldigen we vervolgens met de duur van de desbetreffende gezondheidstoestand. Dit maakt het mogelijk om vast te stellen hoeveel QALY’s verloren gaan door het letsel. Door het aantal verloren QALY’s uit te drukken in geld stellen we vervolgens het smartengeld vast.

Rechtspraak QALY-methode

In 2013 wees het Gerechtshof Amsterdam al een verzoek af om smartengeld te berekenen volgens de QALY-methode.

In 2019 zijn bij de rechtbank Zeeland-West Brabant twee verzoeken ingediend om de methode QALY te gebruiken voor het berekenen van smartengeld. De verzoeken worden afgewezen. In beroep behandelt het Hof Den Bosch het verzoek om een deskundige te benoemen die de hoogte van het smartengeld vaststelt aan de hand van de QALY-methode.

De QALY-methode is naar mening van het Hof bedoelt voor het berekenen van de (financiële) doelmatigheid van medische behandelingen. Het is daarom volgens het Hof onduidelijk op welke wijze de QALY-methode kan bijdragen aan het berekenen van immateriële schade. De methode komt volgens het Hof niet overeen met het recht.

De QALY-methode gebruikt voor het vaststellen van de levenskwaliteit vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden ingevuld door grote aantallen personen met de zelfde aandoening. Bij het vaststellen van smartengeld kijken we in Nederland naar de gevolgen van letsel in een individueel geval. De QALY-methode staat daarom volgens het Hof op gespannen voet met de wijze waarop in Nederland immateriële schade wordt berekend.
Het Hof Den Bosch wijst het verzoek om een deskundige het smartengeld te laten berekenen volgens de QALY-methode af.

Smartengeld

Heeft u vragen over het claimen en de berekening van smartengeld? Neem contact op. Onze deskundigen helpen u direct verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief