Ondernemingsrecht

Vexatoir beslag

Een vexatoir beslag, ook wel onrechtmatig beslag genoemd, is een beslag dat ten onrechte is gelegd, voor een te hoog bedrag is gelegd of een beslag dat niet tijdig is opgeheven.

Beslag is een veel gebruikt en handig hulpmiddel in de civiele praktijk. Beslag leggen is niet altijd toegestaan of mogelijk. Vexatoire beslagen komen dan ook veel voor. Als een beslag onrechtmatig wordt gelegd, ontstaat een verplichting tot schadevergoeding.

Wanneer is een beslag onrechtmatig

Een beslag kan om diverse redenen onrechtmatig zijn:

 • Als de vordering die ten grondslag ligt aan het beslag niet bestaat;
 • Als op meer vermogen beslag wordt gelegd dan de vordering rechtvaardigt;
 • In het geval dat een beslag alleen wordt gelegd om de wederpartij te schaden;
 • Soms wordt een beslag ook gelegd met een ander doel dan het nakomen van een vordering. Een beslag kan bijvoorbeeld worden gebruikt als drukmiddel om een persoon of bedrijf ergens toe te bewegen anders dan het voldoen van de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt;
 • Als een beslag ten onrechte wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld als de wederpartij vervangende zekerheid heeft geboden.
vexatoir beslag, onrechtmatig beslag, vexatoir beslag schadevergoeding, onrechtmatig beslag schadevergoeding

Onrechtmatig beslag opheffen

Voor het opheffen van een beslag is een kort geding de aangewezen weg. Een kort geding procedure kan op korte termijn worden gevoerd. Voorafgaand aan een procedure bij de rechtbank kan uiteraard geprobeerd worden in overleg tot een oplossing te komen.

In de kort geding procedure kan geen schadevergoeding worden gevorderd voor de schade van een vexatoir beslag. Voor het vorderen van een schadevergoeding is dus een aparte procedure noodzakelijk.

Vexatoir conservatoir beslag

Voor een conservatoir beslag verleent een rechter toestemming. De toetsing van het beslag is zeer summier. Alleen de aanvrager wordt gehoord. Het conservatoire beslag is bedoeld om vermogen veilig te stellen. De schuldenaar wordt niet in de procedure betrokken, omdat het beslag een verrassingseffect moet hebben. De schuldenaar moet het vermogen, waarop beslag wordt gelegd, niet kunnen vervreemden. Door deze gebrekkige toetsing zijn de meeste vexatoire beslagen conservatoire beslagen.

Vexatoir executoriaal beslag

Ook een executoriaal beslag kan onrechtmatig zijn. Bijvoorbeeld als de beslaglegger meent een titel te hebben voor het beslag maar deze titel ontbreekt. Ook komt het voor dat beslag wordt gelegd terwijl de beslaglegger al wist dat dit zinloos was. Als u een executoriale titel van een rechtbank heeft zal beslag leggen over het algemeen geen problemen opleveren.

Vexatoir beslag schadevergoeding

Als het beslag geheel onrechtmatig blijkt, moet de beslaglegger de schade die door het ten onrechte gelegde beslag is ontstaan, vergoeden.

Als een beslag voor een te hoog bedrag is gelegd, te lichtvaardig is gelegd of het beslag onnodig is gehandhaafd, wordt aan de hand van de criteria voor misbruik van recht beoordeelt of er onrechtmatig is gehandeld en dus een schadevergoeding moet worden betaald. Uiteraard geldt wel dat de persoon op wiens goederen beslag is gelegd schade moet lijden. De schade moet u bovendien aantonen/bewijzen.

Maak een afspraak

Heeft u een vordering en wilt u meer weten over beslagleggen? Denkt u aan beslag leggen maar weet u niet of dit de juiste incassomaatregel is? Neem contact op met onze specialisten. Door u tijdig goed te laten voorlichten of te laten bijstaan, voorkomt u veel problemen. Bel 0800 4455000 voor het maken van een afspraak of voor vrijblijvend overleg.

Relevante informatie

Retentie recht | Bankbeslag | Incasso

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief