Een conservatoir beslag is een beslag op vermogensbestanddelen bedoelt om dat vermogen veilig te stellen voor het innen van een vordering. Door het beslag wordt vermogen van de schuldenaar ‘bewaard’/veilig gesteld, zodat de schuldeiser zich op het vermogen kan verhalen.

Het overwegen van het leggen van conservatoir beslag is de moeite waard als u niet betaald krijgt, maar wel denkt dat uw schuldenaar voldoende vermogen heeft om uw vordering te voldoen.

Als een schuldenaar zijn huis te koop zet, u te horen krijgt dat een ondernemer zijn activiteiten wil beëindigen of overdragen of als er een andere reden is waarom u denkt dat betaling zal uitblijven, is overleg met een advocaat verstandig. Onze incassospecialisten kunnen met u bespreken of een conservatoir beslag het door u gewenste resultaat kan hebben of andere incasso maatregelen voorstellen om uw vordering te innen.

Conservatoir beslagrekest

Voor een conservatoir beslag is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk. Een advocaat dient namens een schuldeiser een verzoek in bij de rechter. Dit verzoek noemen we een beslagrekest. Het beslagrekest omschrijft de vordering. De schuldenaar wordt niet in de procedure betrokken en wordt dus niet op de hoogte gebracht van het ingediende beslagrekest. Het conservatoir beslag is voor de schuldenaar een verrassing.

Conservatoir beslag in afwachting van een executoriale titel

Om betaling van een vordering af te dwingen is een executoriale titel nodig. Dit betekent dat een rechter de vordering heeft toegewezen. Een deurwaarder kan vervolgens met het vonnis/de executoriale titel de vordering innen. Conservatoir beslag biedt de mogelijkheid om vermogensbestanddelen veilig te stellen in afwachting van een executoriale titel.

Beslaglegging door de deurwaarder

Nadat de rechter verlof verleent voor het beslag legt een deurwaarder beslag. De schuldenaar kan niet meer vrij beschikken over de vermogensbestanddelen waarop beslag ligt. Het beslag kan bijvoorbeeld op onroerend goed, een inboedel of een bankrekening worden gelegd. Daarnaast kan onder andere beslag worden gelegd op loon, uitkeringen en toeslagen.

Conservatoir beslag, beslag bewarend, conservatoor beslag, bewarend beslag,

Bodemprocedure

Nadat beslag is gelegd, of daaraan voorafgaand, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat beslag is gelegd, moet een bodemprocedure worden opgestart. In deze procedure beoordeelt de rechter de vordering van de schuldeiser en verleent als de vordering wordt toegewezen een executoriale titel. Als niet tijdig een bodemprocedure wordt opgezet, vervalt het beslag.

Als u wordt geconfronteerd met een conservatoir beslag

Bij het leggen van beslag worden regelmatig fouten gemaakt. Als er beslag is gelegd op uw goederen kan dit zeer beperkend zijn. U kunt immers niet meer vrij beschikken over uw vermogen. Het bespreken van het beslag en de onderliggende vordering met een advocaat geeft direct inzicht in uw situatie.

Overleg met een incasso deskundige

Heeft u een vordering? Overweegt u beslag te leggen? Bent u bang dat openstaande bedragen niet worden voldaan? Neem vrijblijvend contact op met onze incasso- en ondernemingsrechtdeskundigen. Onze deskundigen zorgen er dagelijks voor dat ondernemers hun vorderingen betaald krijgen. Bel 0800-4455000 om uw vordering vrijblijvend te bespreken.

Relevant

Incasso|Wettelijke (handels)rente|Incasso kosten|Ondernemingsrecht

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres