Ondernemingsrecht

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag stelt vermogen veilig voor het innen van een vordering. Door het beslag wordt vermogen van de schuldenaar ‘bewaard’/veilig gesteld, zodat de beslaglegger zijn vordering op de schuldenaar kan verhalen.

Al betalting van een vordering uitblijft kan het leggen van conservatoir beslag verstandig zijn. Uw schuldenaar moet dan wel voldoende vermogen hebben om uw vordering te voldoen.

Als uw schuldenaar zijn huis te koop zet, u te horen krijgt dat een ondernemer zijn activiteiten wil beëindigen of overdragen of als er een andere reden is waarom u denkt dat betaling zal uitblijven, is overleg met een advocaat verstandig. Onze incassospecialisten kunnen met u bespreken of een conservatoir beslag het door u gewenste resultaat kan hebben of andere incasso maatregelen voorstellen om uw vordering te innen.

Conservatoir beslagrekest

Om conservatoir beslag te leggen, is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk. De advocaat dient namens de schuldeiser een verzoek in bij de rechter. Dit verzoek noemen we een beslagrekest. Het beslagrekest omschrijft de vordering. De schuldenaar wordt niet op de hoogte gebracht van het ingediende beslagrekest. De schuldenaar raakt pas bekend met het conservatoir beslag als het tot stand is gekomen.

Conservatoir beslag, beslag bewarend, conservatoor beslag, bewarend beslag, Wat is conservatoir beslag, conservatoir beslag leggen, conservaoir beslag opheffen

Conservatoir beslag in afwachting van een executoriale titel

Nadat beslag is gelegd heeft de schuldeiser zekerheid dat er vermogen is om zijn vordering uit te voldoen en dat dit vermogen niet verdwijnt. Om vervolgens betaling van een vordering af te dwingen is een executoriale titel nodig. Hiervoor moet de vordering worden toegewezen in een vonnis. Een deurwaarder kan vervolgens met het vonnis/de executoriale titel de vordering innen. Conservatoir beslag stelt vermogensbestanddelen veilig in afwachting van het verkrijgen van een executoriale titel.

Beslaglegging door de deurwaarder

Een rechter verleent verlof voor een beslag. De deurwaarder legt vervolgens beslag. De schuldenaar kan door het beslag niet meer vrij beschikken over de vermogensbestanddelen waarop beslag rust. Het beslag kan bijvoorbeeld rusten op onroerend goed, een inboedel of een bankrekening, althans het te goed op een bankrekening. Daarnaast kan beslag worden gelegd op loon, uitkeringen en toeslagen.

Bodemprocedure

Nadat beslag is gelegd, of daaraan voorafgaand, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat beslag is gelegd, moet een bodemprocedure worden gestart. In de procedure beoordeelt de rechter de vordering van de schuldeiser. Als de vordering wordt toegewezen, krijgt de schuldeiser een executoriale titel. Als niet tijdig een bodemprocedure wordt gestart, vervalt het beslag.

Als u wordt geconfronteerd met een conservatoir beslag

Bij beslag worden regelmatig fouten gemaakt. Als er beslag is gelegd op uw goederen kan dit zeer beperkend zijn. U kunt immers niet meer vrij beschikken over uw vermogen. Het bespreken van het beslag en de onderliggende vordering met een advocaat geeft direct inzicht in uw situatie. Door onderhandelingen of een procedure bij de rechtbank kan het beslag worden opgeheven.

Overleg met een incasso deskundige

Heeft u een vordering? Overweegt u beslag te leggen? Bent u bang dat openstaande bedragen niet worden voldaan? Neem vrijblijvend contact op met onze incasso- en ondernemingsrechtdeskundigen. Onze deskundigen zorgen er dagelijks voor dat ondernemers hun vorderingen betaald krijgen. Bel 0800-4455000 om uw vordering vrijblijvend te bespreken.

Relevant

Incasso|Wettelijke (handels)rente|Incasso kosten|Ondernemingsrecht

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief