Een conservatoir beslag is bedoelt om vermogen veilig te stellen voor het innen van een vordering. Door het beslag wordt vermogen van de schuldenaar ‘bewaard’/veilig gesteld, zodat de beslaglegger zijn vordering op de schuldenaar kan verhalen op het vermogensbestandsdeel.

Het overwegen van het leggen van conservatoir beslag is de moeite waard als u niet betaald krijgt, maar wel denkt dat uw schuldenaar voldoende vermogen heeft om uw vordering te voldoen.

Als een schuldenaar zijn huis te koop zet, u te horen krijgt dat een ondernemer zijn activiteiten wil beëindigen of overdragen of als er een andere reden is waarom u denkt dat betaling zal uitblijven, is overleg met een advocaat verstandig. Onze incassospecialisten kunnen met u bespreken of een conservatoir beslag het door u gewenste resultaat kan hebben of andere incasso maatregelen voorstellen om uw vordering te innen.

Conservatoir beslagrekest

Om ergens conservatoir beslag op te leggen, is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk. De advocaat dient namens de schuldeiser een verzoek in bij de rechter. Dit verzoek noemen we een beslagrekest. Het beslagrekest omschrijft de vordering. De schuldenaar wordt niet op de hoogte gebracht van het ingediende beslagrekest. De schuldenaar raakt pas bekend met het conservatoir beslag als het tot stand is gekomen.

Conservatoir beslag in afwachting van een executoriale titel

Nadat beslag is gelegd heeft de schuldeiser zekerheid dat er vermogen is om zijn vordering uit te voldoen. Om vervolgens betaling van een vordering af te dwingen is een executoriale titel nodig. Hiervoor moet een rechter de vordering in een vonnis toewijzen. Een deurwaarder gaat vervolgens met het vonnis/de executoriale titel de vordering innen. Conservatoir beslag stelt dus vermogensbestanddelen veilig in afwachting van een executoriale titel.

Beslaglegging door de deurwaarder

De rechter verleent verlof voor het beslag en de deurwaarder legt vervolgens beslag. De schuldenaar kan niet meer vrij beschikken over de vermogensbestanddelen waarop beslag ligt. Het beslag kan bijvoorbeeld rusten op onroerend goed, een inboedel of een bankrekening. Daarnaast kan beslag worden gelegd op loon, uitkeringen en toeslagen.

Conservatoir beslag, beslag bewarend, conservatoor beslag, bewarend beslag, Wat is conservatoir beslag, conservatoir beslag leggen, conservaoir beslag opheffen

Bodemprocedure

Nadat beslag is gelegd, of daaraan voorafgaand, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat beslag is gelegd, wordt een bodemprocedure opgestart. In de procedure beoordeelt de rechter de vordering van de schuldeiser. Als de vordering wordt toegewezen, krijgt de schuldeiser een executoriale titel. Als niet tijdig een bodemprocedure wordt opgezet, vervalt het beslag.

Als u wordt geconfronteerd met een conservatoir beslag

Bij beslag worden regelmatig fouten gemaakt. Als er beslag is gelegd op uw goederen kan dit zeer beperkend zijn. U kunt immers niet meer vrij beschikken over uw vermogen. Het bespreken van het beslag en de onderliggende vordering met een advocaat geeft direct inzicht in uw situatie. Door onderhandelingen of een procedure bij de rechtbank kan het beslag worden opgeheven.

Overleg met een incasso deskundige

Heeft u een vordering? Overweegt u beslag te leggen? Bent u bang dat openstaande bedragen niet worden voldaan? Neem vrijblijvend contact op met onze incasso- en ondernemingsrechtdeskundigen. Onze deskundigen zorgen er dagelijks voor dat ondernemers hun vorderingen betaald krijgen. Bel 0800-4455000 om uw vordering vrijblijvend te bespreken.

Relevant

Incasso|Wettelijke (handels)rente|Incasso kosten|Ondernemingsrecht

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres