Secundaire victimisatie door onrechtmatige schade afhandeling

Secundaire victimisatie noemen we ook wel hernieuwd of herhaald slachtofferschap.

Na een ongeluk of misdrijf (primaire victimisatie) wordt het slachtoffer nogmaals het slachtoffer door de houding of werkwijze van de omgeving. Bij letselschade gaat het bij herhaald slachtofferschap vaak om het handelen van bijvoorbeeld een verzekeraar, arts, politieagent of rechter. Als een verzekeringsmaatschappij tijdens de schadeclaim door haar handelen of opstelling schade veroorzaakt, is het in bijzondere gevallen mogelijk een schadevergoeding te krijgen.

Wat is secundaire victimisatie?

In de letselschadepraktijk bedoelen we met secundaire victimisatie voornamelijk dat het letselschadeslachtoffer schade lijdt door de trage afhandeling van een letselschadeclaim door een verzekeraar.

Secundaire victimisatie is overigens een algemene term. Victim blaming (beschuldiging van het slachtoffer) kan bijvoorbeeld ook negatieve invloed hebben op het herstel en de verwerking na een ongeval of misdrijf. Ook dit is een vorm van herhaald slachtofferschap door het gedrag van de omgeving.

Secundaire victimisatie door onrechtmatige schadeafhandeling, herhaald slachtofferschap, hernieuwd slachtofferschap, schadevergoeding secundaire victimisatie

Waarom is herhaald slachtofferschap van belang bij letselschade?

Bij secundaire victimisatie wordt een slachtoffer twee keer benadeeld. Daarom noemen we het ook wel hernieuwd slachtofferschap. Het heeft vaak negatieve gevolgen voor het herstel. Zowel de fysieke als de psychische schade kan toenemen door secundaire victimisatie of minder snel herstellen. In sommige gevallen is het mogelijk een schadevergoeding te krijgen voor schade die ontstaat bij een onrechtmatige afhandeling van letselschade.

Schadevergoeding secundaire victimisatie

Dat letselschade afhandelen lang duurt is niet altijd te voorkomen. Onzekerheid over de uitkomst zal er bovendien altijd zijn. Daarnaast is de beleving van ieder slachtoffer over de afhandeling anders. Voor een schadevergoeding is noodzakelijk dat duidelijk is dat de afhandeling van de letselschade grote impact heeft op het slachtoffer. Deze impact moet ook worden aagngetoond. Bijvoorbeeld door een verklaring van een medisch deskundige. Daarnaast moet de verzekeringsmaatschappij een verwijt kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om:

 • Het niet of laat reageren op brieven, e-mails en andere correspondentie;
 • Gemaakte afspraken niet nakomen;
 • Terugkomen op eerder ingenomen standpunten.

Rechtszaak secundaire victimisatie

In een recente uitspraak beoordeelde de rechtbank Noord Nederland een schadeclaim wegens secundaire victimisatie. De verzekeraar reageerde niet of laat op e-mails en ander correspondentie, kwam afspraken niet na en veranderde regelmatig van standpunt.

De rechter stelde vast dat is bewezen dat de wijze van schadeafwikkeling grote impact op het slachtoffer had. Dit bleek uit een verklaring van een medisch expert en de waarnemingen van de rechter tijdens de zitting.

De vrouw zelf is gedurende de zaak drie maal van letselschade advocaat gewisseld. De rechter oordeelde echter dat hierdoor geen (extra) vertraging is ontstaan.

De verzekeraar had, voordat de aansprakelijkheid was erkend, al wel een voorschot betaalt. Alhoewel de verzekeraar de zaak niet behoorlijk had afgehandeld, was er daarom ook geen sprake van een situatie waarin de verzekeraar elke medewerking weigert. Bij het vaststellen van de omvang van de schade hield de rechter hier rekening mee.

De rechter kent uiteindelijk een schadevergoeding toe van € 5.000,–. In een eerdere uitspraak kende een rechter € 10.000,– toe in een soort gelijk geval. De rechter verwijst naar die uitspraak en stelt vast dat de vertraging in die zaak langer duurde, zodat een bedrag van € 5.000,– in dit geval redelijk is.

Onrechtmatige schade afhandeling bespreken

Bent u het slachtoffer van secundaire victimisatie? Het bespreken van uw schade helpt u direct verder. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.letselschademagazine.nl/2022/RBNNE-200422

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief