Slachten en vervoeren van een koe is geen bedrijfsmatig gebruik

De bedrijfsmatig gebruiker van een dier is aansprakelijk als het dier schade veroorzaakt. Uit een recente uitspraak blijkt dat het vervoeren en/of slachten van een dier geen bedrijfsmatig gebruik is.

De vervoerder en slachter verdienen weliswaar aan het dier, maar niet met het dier. Het dier is voor deze ondernemingen daarom geen bedrijfsmiddel volgens de rechter. Van bedrijfsmatig gebruik is daarom geen sprake. Een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland geeft inzicht in de aansprakelijkheid van bedrijfsmatig gebruikers van dieren.

Aanrijding met ontsnapte koe

Een particulier wil een koe laten slachten. Hij schakelt een vervoerder en slachter in. De vervoerder brengt de koe naar de slachter. Daar gaat het mis. De koe ontsnapt tijdens het uitladen door over een aantal kliko’s heen te springen. De koe veroorzaakt vervolgens een aanrijding waarbij iemand gewond raakt. De vervoerder en de slachter worden aansprakelijk gesteld. De grondslag voor de aansprakelijkheid zou artikel 6:181 BW zijn. Volgens het slachtoffer zijn de vervoerder en de slachter bedrijfsmatig gebruikers. Artikel 6:181 BW lid 1 luidt als volgt:

Worden de in de artikelen 173, 174 en 179 [artikel 179 ziet op de aansprakelijkheid voor dieren] bedoelde zaken, opstallen of dieren gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uit de artikelen 173 lid 1, 174 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 179 op degene die dit bedrijf uitoefent, tenzij het een opstal betreft en het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat.

Slachten en vervoeren van een koe is geen bedrijfsmatig gebruik, aanrijding ontsnapte koe, bedrijfsmatig gebruik koe

Eenheid van onderneming

Een beginsel van het aansprakelijkheidsrecht is dat het voor het slachtoffer eenvoudig moet zijn de aansprakelijke persoon te achterhalen. Artikel 6:181 BW is hiervan een uitwerking. Daarnaast is artikel 6:181 BW in het leven geroepen zodat de risico aansprakelijkheid ligt bij degene die geld verdient met het dier.

Beoordeling bedrijfsmatig gebruik slachter

Eerst gaat de rechter in op de mogelijke aansprakelijkheid van de slachter. Volgens de rechter verdient de slachter niet met de koe, maar aan de koe. De koe is dus geen bedrijfsmiddel, want de koe wordt niet gebruikt in de uitoefening van het bedrijf volgens de rechter. De rechter overweegt daarnaast dat het hebben van zeggenschap over het dier iets anders is dan het bedrijfsmatig gebruiken van een dier.

Beoordeling bedrijfsmatig gebruik bewaren en vervoeren

Na de slachter komt de aansprakelijkheid van de vervoerder aan de orde. Het bewaren of vervoeren van een dier is, ook als dit gebeurt in de uitoefening van een bedrijf, geen reden om de aansprakelijkheid te verleggen volgens de rechter.

Onrechtmatige daad

Volgens het slachtoffer is er ook sprake van een onrechtmatige daad. De slachter en vervoerder zouden onvoldoende maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de koe ontsnapte en schade aanrichtte. De rechter oordeelt echter dat de genomen maatregelen voldoende waren. De kans dat de koe zou ontsnappen en schade zou veroorzaken, was volgens de rechtbank zo klein dat er geen verdergaande veiligheidsmaatregelen nodig waren. Van onrechtmatig handelen is daarom geen sprake.

Onderscheiden bedrijfsmatig gebruik

Een manege waar een paard wordt gestald, is een bedrijfsmatig gebruiker als het paard wordt gebruikt voor rijlessen. Dat de manege niet de eigenaar is van het dier is in dat geval niet van belang. Als de manege het dier alleen bewaart (stalt), is er geen sprake van bedrijfsmatig gebruik.

Belang uitspraak

Artikel 6:181 BW moet schade verhalen makkelijker maken. Het slachtoffer hoeft niet uit te zoeken wie de eigenaar of bezitter van het dier is, maar kan de bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk stellen. De uitspraak toont echter aan dat het belangrijk is de aansprakelijkheid vooraf goed te beoordelen.

Overleg

Bij schade is vrijblijvend overleg met een specialist een goede eerste stap. Als u een letselschade advocaat uw schade gratis wilt laten claimen of als u benieuwd bent wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: lees de volledige uitspraak op rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief