Letselschade toezichthouder sport en spel

Letselschade toezichthouder sport en spel: Een overblijfmoeder houdt toezicht op het schoolplein. Als zij de veters strik van een van de kinderen krijgt zij een bal in haar gezicht. Zij stelt de ouders van het jongetje dat de bal trapte aansprakelijk.

In sport en spel situaties geldt een hogere grens voor aansprakelijkheid. Spelers accepteren een zeker risico. Alleen als een handeling de grenzen van het spel (ver) te buiten gaat, bestaat er recht op een schadevergoeding. Deze verhoogde aansprakelijkheid geldt ook voor toeschouwers van een sport of spel. Ook zij accepteren een zeker risico. Maar hoe zit het met een toezichthouder/instructeur of in dit geval een overblijfmoeder.

Bal in gezicht

Tijdens de pauze voetballen een aantal kinderen op het schoolplein. Twee overblijfmoeders houden toezicht. Een van de kinderen heeft een losse veter. De overblijfmoeders vragen de kinderen te stoppen met voetballen. Een van de overblijfmoeders bukt en strikt de veters van het kind. Als de vrouw opstaat, krijgt zij een bal tegen haar neus. De vrouw stelt de ouders van het jongetje dat de bal trapte aansprakelijk.

Letselschade toezichthouder sport en spel

Onrechtmatige daad op het schoolplein

In deze zaak spelen de artikelen 6:196 BW en 6:162 BW een rol. Artikel 6:162 BW ziet op de onrechtmatige daad. Artikel 6:196 BW bepaalt dat degene met het ouderlijk gezag of de voogdij over een kind dat jonger is dan 14 aansprakelijk is als het kind onrechtmatig handelt en schade veroorzaakt. De rechtsvraag die de rechter beantwoort, is dus of het kind onrechtmatig handelde toen hij tegen de bal trapte en de vrouw in haar gezicht raakte.

Aansprakelijkheid deelnemer t.o.v. instructeur

Een toezichthouder neemt geen deel aan een spel. De rechter verwijst naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over instructeurs bij sporten en spellen:

‘’Eiseres hield enkel toezicht en tussen een deelnemer en een instructeur, waaronder de kantonrechter ook een toezichthouder schaart, gelden geen zwaardere eisen voor het aannemen van onrechtmatigheid (zie Hoge Raad 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1836).’’

In dit geval gelden dus de gewonde aansprakelijkheidsregels en niet de aansprakelijkheidsregels die gelden tussen deelnemers aan een potje voetbal onderling.

Aanvaarding van het risico

Niet alleen deelnemers aan een sport of spel aanvaarden echter een risico:

‘’Bij de beantwoording van de vraag of een gedraging al dan niet als onrechtmatig moet worden aangemerkt, kan relevant zijn of sprake is van het feitelijk aanvaarden van risico op een bepaald gevolg. Daarbij moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval (zie Hoge Raad 28 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0300).’’

De rechter overweegt dat de overblijfmoeders de kinderen meerdere malen hadden gevraagd het spel te stoppen. Uit de verklaring van de andere overblijfmoeder blijkt dat de kinderen desondanks door voetbalden. Door de bal vast te houden, was dit makkelijk te voorkomen volgens de rechter. Door desondanks te bukken en de veters van een van de kinderen te strikken, heeft het slachtoffer feitelijk het risico aanvaard dat de kinderen tegen de bal zouden trappen en dat de bal haar zou raken. Van een onrechtmatige gedraging is volgens de rechter daarom geen sprake.

Bespreek uw letselschade

Bespreek uw schade met een specialist. Zo weet u meteen wat uw mogelijkheden zijn. Bovendien is het laten claimen van uw schade meestal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief