Letselschade toeschouwer sport of spel

Letselschade toeschouwer sport of spel: Een voetballer schiet een bal hard over de zijlijn. Een toeschouwer krijgt de bal tegen zijn hoofd, valt en loopt ernstig letsel op. De toeschouwer stelt de voetballer aansprakelijk.

Wanneer is een sporter aansprakelijk voor letsel van een toeschouwer? Hard een bal over de zijlijn schieten is, als er toeschouwers zijn, gevaarlijk, maar is dit ook onrechtmatig en heeft de toeschouwer recht op een letselschadevergoeding?

Voor letsel bij toeschouwers geldt net als voor de deelnemers aan een sport of spel onderling dat er pas sprake is van een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding als een handeling absoluut niet thuis hoort op het sportveld en de toeschouwer geen rekening hoefde te houden met de gedraging.

Bal tegen hoofd toeschouwer

Een verdediger krijgt een lange bal niet onder controle. Om te voorkomen dat de spitsen van de tegenpartij aan de bal komen, trapt de speler de bal hard over de zijlijn. De vader van een van de spelers staat langs de lijn de wedstrijd te kijken. In totaal zijn er zo’n 20 toeschouwers aanwezig. De man krijgt de bal hard op zijn hoofd. De man valt op een betonnen plaat en verliest het bewustzijn. Er is sprake van ernstig hoofdletsel. De man raakt doof aan zijn rechteroor en heeft last van tinnitus. De overige klachten zijn evenwichtsstoornissen, duizeligheid, cognitieve klachten en verlies van reuk en smaak.

Letselschade toeschouwer sport of spel, schadevergoeding toeschouwer sport of spel
Toeschouwers moeten net als tegenstanders en medespelers rekening houden met ondoordacht en gevaarlijk gedrag van de deelnemers aan een sport of spel.

Aansprakelijkheid sporter tegenover toeschouwer

Voor de aansprakelijkheid van een sporter tenopzichte van de mensen langs de lijn is van belang of de gedraging dusdanig onzorgvuldig is dat deze alle grenzen van de sport te buiten gaat. De rechtbank vat het beoordelingskader als volgt samen:

“Ook bij de vraag of een deelnemer aan een sportactiviteit jegens een toeschouwer aansprakelijk is, is van belang wat een toeschouwer van het gedrag van de deelnemer moet verwachten. Een deelnemer aan een sport is dan ook jegens een toeschouwer pas aansprakelijk, als zijn handelen jegens die toeschouwer een zodanige onzorgvuldigheid oplevert, dat het niet meer geacht kan worden inherent te zijn aan een optimale, prestatiegerichte sportbeoefening, die enerzijds de deelnemer nastreeft, en anderzijds de toeschouwer van hem verlangt.”

Beoordeling aansprakelijkheid sporter voor letsel toeschouwer

In sport en spel situaties is er niet snel sprake van aansprakelijkheid voor letsel, tenzij een gedraging alle grenzen van het spel te buiten gaat. Het uittrappen van een bal is volgens de rechter een vrij normale handeling. Met deze handeling moest de toeschouwer dan ook rekening houden. Van onrechtmatig handelen is volgens de rechter daarom geen sprake. De voetballer is niet aansprakelijk voor het letsel van de toeschouwer.

Geen toeschouwer maar toevallige passant

Een toeschouwer heeft een belang bij een wedstrijd. De toeschouwer wil vermaakt worden. De rechter in deze zaak benoemt dit ook. Dit geldt niet voor een toevallige voorbijganger. Een hockeyster die bij het afronden een bal over het hek sloeg en een toevallige passant raakte, was bijvoorbeeld wel aansprakelijk voor het letsel dat hierdoor ontstond. In tegenstelling tot de toeschouwer is een toevallige voorbijganger geen persoon die een bepaald risico accepteert dat inherent is aan een sportwedstrijd.

Letselschade toeschouwer sport of spel bespreken

Zelf beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding is vaak lastig. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om u meer inzicht in uw mogelijkheden te geven. Onze hulp is bij letselschade bovendien meestal geheel kosteloos. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een –e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2411

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief