Causaliteitsverdeling

Causaliteitsverdeling betekent dat we vaststellen in welke mate de gedragingen van de betrokken partijen de oorzaak van een ongeval zijn.

Vaak ontstaat een aanrijding of ander ongeval door de schuld van meerdere mensen. Bijvoorbeeld een aanrijding tussen een fietser die door rood rijdt en een te hard rijdende automobilist. Of een onvoldoende oplettend persoon en een onopvallend afstapje in een winkel. Als we in die gevallen het recht op een schadevergoeding willen vaststellen, moeten we bepalen welk deel van de schade voor rekening van welke partij komt. Dit noemen we causaliteitsverdeling.

Wat is causaliteitsverdeling?

Causaal betekent oorzakelijk. Met causaal verband bedoelen we dat er sprake is van een verband tussen oorzaak en gevolg. Om aansprakelijkheid vast te stellen moet vaststaan dat schade een direct gevolg is van een bepaalde handeling. Bij een causaliteitsverdeling beoordelen we dus in hoeverre de gedragingen van een partij de oorzaak zijn van een ongeval.

Causaliteitsverdeling, wat is causaliteitsverdeling, artikel 6:101 BW

Wettelijke grondslag

De causaliteitsverdeling is gebaseerd op artikel 6:101 BW. Artikel 6:101 BW:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Oneerlijke causaliteitsverdeling

Op grond van de laatste zin van artikel 6:101 BW kan de causaliteitsverdeling worden aangepast als de uitkomst oneerlijk of onwenselijk is. Dit noemen we een billijkheidscorrectie. In dat geval komt een groter deel van de schade voor rekening van een partij dan op grond van de causaliteitsverdeling redelijk is. Redenen om de causaliteitsverdeling te corrigeren zijn:

 • De ernst van het letsel;
 • De jonge leeftijd van het slachtoffer;
 • De uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten waardoor het ongeluk is ontstaan;
 • Of een partij verzekerd is voor de schade.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief