Beroep op exoneratiebord

Kan een bedrijf een beroep doen op een exoneratiebord? Daarvoor is van belang of de exoneratiebepaling voldoende kenbaar en duidelijk is.

Bij het lossen van een container van een oplegger ontstaat schade aan de oplegger. Het bedrijf dat de containers lost, wordt aansprakelijk gesteld. Voor het oprijden van het terrein staat echter een bord waarop staat dat aansprakelijkheid voor alle schade is uitgesloten. Kan het bedrijf een beroep doen op dit exoneratiebord? Een beroep op een exoneratiebepaling is mogelijk, maar alleen als het bord en de exoneratiebepaling voldoende duidelijk en kenbaar zijn.

Exoneratiebord

Exoneratie betekent uitsluiting van aansprakelijkheid. Veel overeenkomsten bevatten een exoneratiebeding waarin een partij aansprakelijkheid voor (bepaalde) schade afwijst. In dit geval gaat het niet om een schriftelijke overeenkomst, maar om een bord dat is geplaatst bij de ingang van een container terminal. Op het bord staat in het Nederlands en Engels dat aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten.

Beroep op exoneratiebord, exoneratiebord, wat is een exoneratiebord

Fout carrierchauffeur

De rechtbank stelt eerst vast dat de schade het gevolg is van een fout van de carrierchauffeur die de container loste. Een carrier is een rijdende hijsinstalatie, gemaakt voor het verplaatsen van containers. De carrierchauffeur is volgens de rechter onvoldoende voorzichtig geweest. Het stuwadoorsbedrijf is daarom aansprakelijk voor de schade aan de oplegger. (Een stuwadoorsbedrijf is een bedrijf dat schepen laadt en lost.)

Beoordeling exoneratiebord

Het stuwadoorsbedrijf doet een beroep op een exoneratiebord. Voor het oprijden van het betreffende terrein staat een bord waarop staat dat alle aansprakelijkheid is uitgesloten. De rechter stelt eerst het beoordelingskader vast:

“De eigenaar van een bedrijfsterrein kan in beginsel zijn aansprakelijkheid beperken via een op een terreinbord vermelde exoneratiebepaling. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op de betreffende exoneratiebepaling jegens bezoekers van het bedrijfsterrein is echter wel vereist dat de tekst van het terreinbord, en meer specifiek de betreffende exoneratiebepaling, voor de bezoeker voldoende kenbaar en duidelijk is.”

Voldoende kenbaar en duidelijk exoneratiebord

Op het bord staat dat RST (het stuwadoorsbedrijf) aansprakelijkheid voor alle en iedere schade hoe dan ook veroorzaakt uitsluit. Het bord is vanaf de grond twee meter hoog en zit niet op oog hoogte voor vrachtwagenchauffeurs. Het bord bevat zowel een Nederlandse als een Engelse tekst. De leestijd wordt geschat op ongeveer twee minuten. Het bord staat langs een driebaans eenrichtingsweg waar geen gelegenheid is om stil te staan. Op grond van deze feiten concludeert de rechter dat het bord met de exoneratie onvoldoende kenbaar en duidelijk was. Het bedrijf kan dus geen beroep doen op de uitsluiting van aansprakelijkheid en moet een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van de oplegger.

Bespreek uw schade

Bespreek uw schade met een advocaat aansprakelijkheidsrecht. Zo weet u direct wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Uitspraak Rechtbank Rotterdam 23 maart 2022

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief