Ongeval door zand of modder op de weg

Een ongeval door zand of modder op de weg komt regelmatig voor. Bijvoorbeeld op landwegen waar boeren aan het werk zijn of bij weg- en bouwwerkzaamheden.

Slippen door zand op de weg, wegglijden door zand in een bocht, uitglijden door modder op de rijbaan. Regelmatig gebeuren er ongelukken met letselschade door zand of modder op de weg. Meestal gaat het om scooter-, brommer-, motorrijders of fietsers die vallen door zand op de weg, maar ook in sommige gevallen ook om auto’s die slippen door modder of zand op de weg.

De boer, aannemer, eigenaar van een perceel of ander persoon die de weg vervuilt, kan aansprakelijk zijn voor een ongeluk door zand op de weg. Maar weggebruikers moeten wel rekening houden met enige vervuiling op de weg. De persoon of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het zand op de weg is niet altijd aansprakelijk. Weggebruikers moeten rekening houden met enige vervuiling van het wegdek. Een beetje zand of modder op de weg is dan ook geen reden om aansprakelijkheid aan te nemen.

Aansprakelijkheid voor modder op de weg

Of er een verplichting ontstaat om een schadevergoeding te betalen voor het achterlaten van zand en modder op de weg toetsen we aan de hand van de onrechtmatige daad. In het Kelderluik arrest is uiteen gezet wanneer er sprake is van gevaarzetting. Dit betekent dat er een gevaarlijke situatie in het leven is geroepen waarvoor de veroorzaker aansprakelijk is. In de onderstaande passage worden de kelderluikcriteria beschreven:

“Uitgangspunt is dat het in het leven roepen of laten voortbestaan van een gevaarlijke situatie onrechtmatig is, als een ander daarmee aan een groter risico is blootgesteld dan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord is. Daarbij dient te worden gelet op de mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen (HR 5 november 1965, NJ 1966, 136, Kelderluik).”

zand op de weg, modder op de weg, ongeval zand modder op de weg, van fiets gevallen door zand op de weg, slippen door zand of modder
In landelijk gebied of in de duinen moet een bestuurder nog meer rekening houden met vervuiling van het wegdek door zand of modder.

Vervuiler of wegbeheerder aansprakelijk: Opstalaansprakelijkheid en de onrechtmatige daad

Naast de vervuiler kan ook de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor modder en zand op de weg. Een weg is een opstal. De eigenaar/beheerder van de weg is aansprakelijk als de weg niet voldoet aan de (veiligheids) eisen die we aan een weg mogen stellen. Bijvoorbeeld bij gaten in het wegdek of gevaarlijk geplaatst wegmeubilair. De wegbeheerder kan ook aansprakelijk zijn op grond van een onrechtmatige daad voor een gevaarlijke situatie op de weg. Bijvoorbeeld bij zand of modder op de weg. In dat geval is wel van belang in hoeverre de wegbeheerder wist van de gevaarlijke situatie en of er tijd en mogelijkheden waren om het gevaar weg te nemen.

Zand op de weg bij bouwwerkzaamheden

Een scooterrijder komt ten val. De scooterrijder moest op dat moment uitwijken voor een tegenligger, maar er lag ook zand op de weg. De scooterrijder stelt de beheerder van de bouwplaats aansprakelijk. Deze had grond afgegraven. De grond lag op een hoop langs de weg. De rechter overweegt onder andere het volgende:

“Enige vervuiling van het wegdek in de vorm van zand of grond is acceptabel, zelfs als weggebruikers daardoor ten val komen.”

In dit geval had het bouwbedrijf de stapel zand afgezet met borden en maatregelen genomen om te voorkomen dat het zand op de weg kwam. Daarnaast kon de scooterrijdster niet aantonen dat zij viel door het zand en niet door het uitwijken voor haar tegenligger. Het bouwbedrijf was daarom niet aansprakelijk voor de schade van het ongeluk.

Rekening houden met zand op de weg

Ook de rechtbank in Den Haag deed uitspraak over aansprakelijkheid voor zand op de weg. Een scooterrijdster was gevallen op een fietspad in de duinen. De rechter overwoog dat het algemeen bekend is dat er op een fietspad in de duinen zand kan liggen. De wegbeheerder hoeft in dit geval ook niet te waarschuwen voor zand op de weg. Een weggebruiker moet op een fietspad in de duinen rekening houden met zand op de weg en het rijgedrag aanpassen:

“Daarbij is van belang dat [verzoekster] ten val is gekomen op een weg die door de duinen loopt. Het is een feit van algemene bekendheid dat op wegen die door de duinen lopen zand op het wegdek terecht kan komen. [verzoekster] had daarop bedacht moeten zijn en haar rijgedrag hierop moeten aanpassen. Op de gemeente rustte wat dit aangaat derhalve geen waarschuwingsplicht.”

Modderprotocol

Verschillende wegbeheerders (gemeentes en provincies) hebben een modderprotocol. In deze modderprotocollen staat welke maatregelen de ‘wegvervuiler’ moet nemen. Na een ongeval is het altijd verstandig om na te gaan of er ter plaatse een modderprotocol van toepassing is. Het niet naleven van een modderprotocol is een belangrijke aanwijzing dat de vervuiler van de weg aansprakelijk is voor een ongeval.

Modderborden

Het plaatsen van waarschuwingsborden is een van de maatregelen die in veel modderprotocollen is opgenomen. Ook om aansprakelijkheid te voorkom en is het plaatsen van zogenaamde modderborden verstandig. Of er voldoende gewaarschuwd is voor een gevaarlijke situatie is altijd belangrijk bij het beoordelen van de aansprakelijkheid. Als er geen modderborden zijn geplaatst, zal snel worden aangenomen dat de vervuiler onvoldoende maatregelen heeft genomen om de kans op ongelukken te verkleinen.

Eigen schuld bij zand en modder op de weg

Een beetje zand of modder op de weg is geen reden om aansprakelijkheid aan te nemen. Weggebruikers moeten hier rekening mee houden. Daarnaast moeten weggebruikers hun rijgedrag altijd aanpassen aan de omstandigheden. Bij slippen of vallen door zand of modder op de weg kijken we dan ook altijd na het eigen gedrag van het slachtoffer. Daarbij is altijd relevant of de bestuurder de snelheid had moeten aanpassen aan de omstandigheden. De mate waarin iemand zelf bijdraagt aan het ontstaan van een ongeluk noemen we eigen schuld.

Maak foto’s van modder op de weg

Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid bij modder of zand op de weg is bewijs nodig. Zorg daarom dat u direct of zo snel mogelijk foto’s maakt of laat maken van de plaats van het ongeval. U moet namelijk bewijzen dat uw ongeval ontstond door zand op de weg.

Letselschade advocaat

Bent u van de fiets gevallen door zand op de weg? Geslipt door modder op de weg? Bespreek uw schade met een specialist. Dat is altijd een goede eerste stap. Zo weet u direct wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Bovendien is het laten claimen van uw schade door een letselschade advocaat meestal helemaal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen: Uitspraak Rechtbank Rotterdam, Uitspraak Rechtbank Den Haag

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief