Schadevergoeding is geen loon als het alleen de werkgeversaansprakelijkheid erkent

Betaalde u in de afgelopen 5 jaar loonbelasting over de schadevergoeding voor een bedrijfsongeval? Dan kunt u mogelijk een ambtshalve vermindering vragen!

De Hoge Raad bepaalde in een recent arrest dat een schadevergoeding geen loon is en er dus geen loonbelasting over geheven mag worden als de schadevergoeding is gebaseerd op een arbeidsvoorwaarde die slechts de (wettelijke) werkgeversaansprakelijkheid erkent.

Voor de verschuldigdheid van loonbelasting over een schadevergoeding keken we lange tijd naar de grondslag van de schadevergoeding. Als de schadevergoeding voortvloeide uit de arbeidsvoorwaarden dan was er volgens de Belastingdienst sprake van loon. En dus werd er loonbelasting geheven over de schadevergoeding. De Hoge Raad heeft nu verduidelijkt dat er geen sprake is van loon als de arbeidsvoorwaarde slechts de werkgeversaansprakelijkheid vastlegt.

Loonbelasting schadevergoeding

De belasting van schadevergoedingen is een lastig en ingewikkeld onderwerp. Dit recente arrest van de Hoge Raad betekent dat slachtoffers van een arbeidsongeval mogelijk recht hebben om te veel betaalde loonbelasting terug te vragen.

De Hoge Raad bepaalde dat er geen sprake is van loon als de bepaling in de arbeidsvoorwaarden slechts een vastlegging is van de wettelijke werkgeversaansprakelijkheid. De vraag die gesteld moet worden is dus of de werknemer ook zonder de bepaling in de arbeidsvoorwaarden recht zou hebben op de schadevergoeding.

Schadevergoeding is geen loon als het alleen de werkgeversaansprakelijkheid erkent

Arrest Hoge Raad, 25-03-2022, ECLI:NL:HR:2022:444, 21/01143

Vanuit een dienstbetrekking met de publieke veiligheidsregio gaat een werknemer als vrijwilliger aan de slag bij de gemeentelijke brandweer. Bij bluswerkzaamheden loopt de man blijvend letsel op. Op grond van de CAO is door de werkgever een ongevallen verzekering afgesloten. De verzekeraar betaalt uit aan de werkgever en de werkgever betaalt de schadevergoeding door aan de gewonde werknemer onder inhouding van de loonheffing. Via de rechtbank en het hof komt de zaak bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verduidelijkt dat er geen sprake is van loon als de schadevergoeding ook verschuldigd is zonder de bepaling in de arbeidsvoorwaarden.

Smeerkuil arrest

De Hoge Raad gaat af en toe ‘om’. Hiermee bedoelen we dat de Hoge Raad een nieuwe rechtsregel formuleert. In dit geval gaat de Hoge Raad niet ‘om’, maar geeft het uitleg bij haar eerdere arrest, het zogenaamde Smeerkuil arrest. Omdat er geen sprake is van het omgaan van de Hoge Raad kunnen mensen die de afgelopen 5 jaar ten onrechte een belastingaanslag is opgelegd een ambtshalve vermindering vragen aan de Belastingdienst.

Bron: Hoge Raad, 25-03-2022, ECLI:NL:HR:2022:444, 21/01143

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief