Soorten letselschade

Blijvend letsel

Wat is blijvend letsel? Blijvend letsel is letsel dat niet volledig geneest. Het slachtoffer heeft blijvende beperkingen. Dit leidt vaak tot gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor ontstaat er vaak veel schade door blijvend letsel na een ongeval. U krijgt een schadevergoeding voor blijvend letsel als een ander uw letsel veroorzaakte.

Deskundige en ervaren rechtshulp is belangrijk bij blijvend letsel. Voor de acceptatie en verwerking van letsel is een schadevergoeding belangrijk. De vergoeding van schade zorgt dat u uw leven weer op de rails kunt krijgen. Het is belangrijk dat de vergoeding de schade dekt. Door een te lage vergoeding voor blijvend letsel heeft letsel vaak een nog grotere invloed op het leven van een slachtoffer en zijn of haar omgeving.

Uw tegenpartij bij letselschade is meestal een verzekeraar. Het afkopen van blijvende letselschade is voor verzekeraars vaak zeer gunstig. Accepteer geen afkoopvoorstel van een verzekeraar voor blijvende letselschade zonder dit te bespreken met een deskundige. Het accepteren van een afkoopvoorstel betekent vaak dat een groot deel van uw schade niet wordt vergoed.

Blijvend letsel na ongeval

Bij blijvend letsel na een arbeidsongeval of verkeersongeval betaalt de aansprakelijke partij de schade. Bij een verkeersongeval is dit de veroorzaker. Hiervoor kijken we na de verkeersregels. Bij blijvende letsel na een arbeidsongeval betaalt de werkgever bijna altijd de schade. Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers. De werkgever moet zorgen dat werknemers veilig werken en geen letsel oplopen. Het is ook mogelijk dat meerder personen schuld hebben. In dat geval betaalt de aansprakelijke partij maar een deel van de schade.

Blijvend letsel vergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten die het gevolg zijn van het ongeval. Voorbeelden van posten van de blijvend letsel vergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • Gemist inkomen/omzet;
 • Niet vergoedde medische kosten;
 • Uw eigen risico;
 • Kosten voor hulp in de huishouding (professioneel of door familie en vrienden);
 • Kosten van woningonderhoud en tuinonderhoud;
 • Uitgaven voor extra kinderopvang;
 • Een uitlaatservice voor uw hond;
 • Kosten voor aanpassing van een woning of auto;
 • Kosten voor een duurdere vakantie.

De blijvend letsel vergoeding verschilt van geval tot geval. Iedereen heeft zijn eigen schade. Het is vooral belangrijk uw schade goed in beeld te brengen en vast te leggen. Dit voorkomt dat u schade lijdt waarvoor u geen vergoeding krijgt.

Daarnaast hebben slachtoffers recht op smartengeld. Blijvende beperkingen na een ongeval hebben een grote invloed op het professionele en sociale leven. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld is dit een belangrijke factor. Slachtoffer krijgen daarom relatief hoge smartengeld bedragen.

Schadeberekening bij blijvend letsel

Blijvend letsel veroorzaakt voortdurende schade. Het slachtoffer heeft tot zijn pensioen minder inkomen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de pensioensopbouw, uw inkomen door overwerken of zelfs inkomen uit zwart werk. De extra kosten die het slachtoffer maakt door het letsel zijn zelfs voor de rest van het leven.

Een kleine schadepost telt over een lange periode op tot een groot bedrag. Het vergeten van een schadepost heeft daarom grote gevolgen. Dit kan zelfs leiden tot financiële problemen. Bij het berekenen en afhandelen van de schade maken kleine verschillen een groot verschil in de uitkomst. Zorgvuldigheid is daarom belangrijk.

Economische kwetsbaarheid

Door blijvend letsel is het soms noodzakelijk om aangepast werk te doen. Door het aangepaste werk behoudt het slachtoffer inkomen. Er is dus minder schade. Maar de werknemer loopt wel een risico. Het vinden van een andere baan kan moeilijker zijn. Als het slachtoffer nieuwe werk moet zoeken, kan er dus alsnog schade ontstaan. Dit noemen we economische kwetsbaarheid. Een letselschade specialist kan u helpen dit risico te laten afkopen of om een voorbehoud voor economische kwetsbaarheid op te nemen bij de afhandeling van uw letselschade.

Claim uw schade

HIJINK advocaten is een betrouwbare en ervaren belangenbehartiger bij letselschade. Maak een afspraak om uw belangen door ons te laten behartigen of neem contact op om vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken. Wij staan u graag te woord. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief