Rechts inhalende fietser

Een rechts inhalende fietser veroorzaakt een valpartij. De fietser haalt rechts in. Maar er is geen ruimte om rechts in te halen, waardoor een andere fietser valt en letselschade oploopt. Hoe zit het met de aansprakelijkheid als een fietser rechts inhaalt?

De rechts ingehaalde fietser loopt letsel op aan haar knie en enkel en stelt de inhalende fietser aansprakelijk. De rechtbank Amsterdam beoordeelt of de inhalende fietser aansprakelijk is voor de letselschade van de gevallen fietser.

Wet en regelgeving inhalen fietsers

De wet bevat regels over het inhalen. Weggebruikers moeten links inhalen. Omdat fietsers vaak op een afgescheiden fietspad rijden, mogen zij andere bestuurders dan fietsers ook rechts inhalen. Ook bestuurders die voorsorteren mogen rechts worden ingehaald. De regels voor het inhalen staan in artikel 11 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990):

Artikel 11 RVV:
Lid 1. Inhalen geschiedt links.
Lid 2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
Lid 3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
Lid 4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
Lid 5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Rechts inhalende fietser, fietser haalt rechts in, rechts inhalen fietsers, val door rechts inhalen

Van de fiets gevallen door rechts inhalen

Een vrouw wacht ‘s nachts voor een stoplicht. Zij is in het gezelschap van twee vriendinnen. Het stoplicht wordt groen en de vrouw fietst weg. Een fietser achter haar besluit rechts in te halen. Doordat er onvoldoende ruimte is raken de fietsers elkaar en valt de vrouw.

Na de val wordt de vrouw met een ziekenauto naar het ziekenhuis vervoert. In het zieken huis wordt een kniefractuur (tibiaplateaufractuur) vastgesteld. Na twee weken gips wordt besloten de breuk vast te zetten met twee plaatjes. Een half jaar later volgt een tweede operatie waarbij een van de twee plaatjes uit de knie wordt verwijderd.

Twee maanden na het ongeluk heeft de vrouw veel pijn aan haar enkel en voet. De traumachirurg verklaart dat de pijnklachten posttraumatisch (het gevolg van een ongeval) zijn.

Onrechtmatig rechts inhalen

De rechter overweegt dat de verklaringen van diverse getuigen duidelijk aangeven dat er rechts is ingehaald. De volgende afweging die de rechter maakt is of er sprake was van een situatie waarin rechts inhalen was toegestaan. Rechts inhalen mag namelijk als een andere fietser voorsorteert en duidelijk maakt links af te willen slaan. Uit de verklaringen blijkt dat de vrouw aan de rechterkant van de weg fietste. Van voorsorteren of aangeven dat zij links af wou slaan was geen sprake. De rechter stelt daarom vast dat de fietser in strijd met artikel 11 lid 3 RVV handelde en dus onrechtmatig.

Gevaar veroorzaken door rechts inhalen

De rechter overweegt daarnaast nog dat er sprake is van een overtreding van artikel 5 RVV. Dit artikel bevat een verbod om gevaar of hinder te veroorzaken op de weg. Door rechts in te halen terwijl daarvoor geen ruimte was, heeft de fietser een gevaarlijke situatie gecreëerd. De fietser handelde daarom ook in strijd met artikel 5 RVV:

“Op grond van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 is het een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Door [eiseres] aan de rechterkant in te halen terwijl daardoor, ook gelet op de aanwezigheid van een stoep aan de rechterkant, geen ruimte was heeft [gedaagde] tevens een gevaarlijke situatie veroorzaakt en gehandeld in strijd met artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.”

Advies letselschade advocaat

Bij letselschade schakelt u meestal gratis een advocaat in. De kosten hiervan draagt de aansprakelijke tegenpartij. Wilt u meer weten over uw recht op een schadevergoeding? Neem contact op met onze experts. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Amsterdam 23 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1653

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief