Bedrijfsongeval leidinggevende

Bij een bedrijfsongeval van een leidinggevende kan de situatie aan de orde komen waarin het slachtoffer van een ongeval ook de persoon is die binnen het bedrijf toeziet op veilig werken.

Na een bedrijfsongeval beoordelen we of de werkgever haar zorgplicht nakwam. Maar het is in veel gevallen een leidinggevende werknemer die de veiligheidsinstructies geeft en toeziet op de naleving. In deze tragische zaak stelt een weduwe de werkgever van haar overleden man aansprakelijk.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant wijs de vordering uiteindelijk af. De overleden leidinggevende werknemer had de veiligheidsinstructies moeten naleven en het werk moeten stilleggen toen bleek dat dit niet mogelijk was.

Bedrijfsongeval leidinggevende, bedrijfsongeval projectleider
Toen op de werkplek bleek dat aangelijnd werken niet mogelijk was, is de leidinggevende ongezekerd het dak op gegaan.

Projectleider valt door dak

Het slachtoffer werkt als projectleider bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in dak- en geveltechniek. Op de dag van het ongeluk begin het bedrijf aan een nieuwe klus: het vervangen van de dakplaten van een werktuigloods. Op de plek van de werkzaamheden blijkt dat werken volgens de eerder afgesproken veiligheidsinstructies niet mogelijk is. De projectleider betreedt desondanks het dak zonder aangelijnd te zijn. Hij valt door het dak 6 meter naar beneden en overlijdt door de val van hoogte.

Aansprakelijkheid bestuurder tegenover leidinggevende

De weduwe van de overleden leidinggevende stelt de bestuurder van de werkgever van haar man persoonlijk aansprakelijk. De rechter omschrijft de te maken afweging als volgt:

‘’Ingevolge artikel 7:658 lid 2 BW is een werkgever jegens een werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel opgenomen zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Artikel 7:658 BW beoogt volgens vaste rechtspraak geen absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van arbeidsongevallen. Welke (veiligheids)maatregelen van de werkgever mogen worden verlangd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De verplichtingen die de werkgever heeft krachtens publiekrechtelijke regelingen ter zake van arbeidsomstandigheden vallen eveneens onder de zorgplicht.’’

Binnen het bedrijf was de projectleider verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van projecten. Hiervoor had hij een opleiding gevolgd. Hij was bekend met alle veiligheidsvoorschriften die golden binnen het bedrijf. Bovendien was er binnen het bedrijf een sanctiesysteem voor het veilig werken en werd ook de projectleider beoordeelt op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De rechter concludeert daarom dat de projectleider het werk stil had moeten leggen. De rechter concludeert dat de werkgever haar zorgplicht is nagekomen en niet aansprakelijk is voor de schade.

Beoordeling aansprakelijkheid bedrijfsongeval leidinggevende

De werkgever heeft een zorgplicht jegens haar werknemers. Deze zorgplicht ziet op het beschermen van werknemers tegen arbeidsongevallen. De zorgplicht ziet op veilig materiaal en hulpmiddelen, adequate en specifieke veiligheidsinstructies en toezicht op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Leidinggevenden die de veiligheidsinstructies geven en toezien op de naleving, zijn zelf vaak ook werknemers. Raakt een leidinggevende gewond dan is er ook sprake van een arbeidsongeval. Uit deze uitspraak blijkt dat we in dat geval ook kijken naar de rol en deskundigheid van de leidinggevende met betrekking tot het veilig werken. De leidinggevende die zijn ‘eigen’ instructies niet volgt, kan zijn werkgever niet aansprakelijk stellen.

Overleg met een letselschade advocaat

Het bespreken van een bedrijfsongeval met een specialist helpt u direct verder. Zo weet u wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Uw schade laten verhalen is in de meeste gevallen bovendien gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul he onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief