Verboden onderscheid op grond van geslacht bij berekenen letselschade

Een advies in een letselschadezaak dat is gebaseerd op statistische gegevens waarin een onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht maakt een verboden onderscheid.

Het College voor de rechten van de mens beoordeelde een zaak waarin bij een letselschade berekening werd uitgegaan van statistieken over het aantal arbeidsuren van vrouwen. Het verloren verdienvermogen viel hierdoor lager uit. Het slachtoffer, en onderwerp van het advies, stapte naar het College voor de rechten van de mens om te laten beoordelen of hiermee een verboden onderscheid wordt gemaakt.

Berekening verdienvermogen vrouw

In een letselschadetraject wordt een arbeidsdeskundig expertisebureau ingeschakeld. De arbeidsdeskundigen moeten het verdienvermogen van een 16 jarige vrouw berekenen. De opdracht aan de arbeidsdeskundige is gegeven door de vrouw, het letselschadeslachtoffer, en de letselschadeverzekeraar gezamenlijk.

Bij het berekenen van de arbeidsvermogensschade gaat de arbeidsdeskundige er van uit dat de vrouw vanaf 2023 tot haar pensioenleeftijd 26 uur per week werkt. Deze 26-urige werkweek is gebaseerd op cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Op grond van de gebruikte cijfers van het CBS zou bij het berekenen van het verdienvermogen van een man zijn uitgegaan van 36 uur werk per week. Voor een man zou de berekening van het misgelopen inkomen dus hoger uitvallen. De vrouw meent dan ook dat er alleen op basis van geslacht een onderscheid wordt gemaakt en dat er sprake is van discriminatie.

Verboden onderscheid letselschade, CVRM onderscheid op grond van geslacht

Beoordeling verboden onderscheid op grond van geslacht bij letselschade

Het College overweegt als eerst dat het advies van de arbeidsdeskundige niet bindend is, maar dat hierdoor wel de onderhandelingspositie van het slachtoffer verslechtert. De vrouw wordt dus benadeeld door het advies. Het College verwijst vervolgens naar een eerdere uitspraak waarin is bepaald dat:

“het gebruik van statistische gegevens bij de vaststelling van arbeidsvermogensschade verboden onderscheid op grond van geslacht oplevert als deze gegevens slechter uitvallen voor slachtoffers van een bepaald geslacht.”

Er is sprake van het maken van een direct onderscheid op basis van geslacht door een advies te baseren op statistische gegevens waarin gedifferentieerd wordt op grond van geslacht. Het maken van dit onderscheid is alleen toegestaan op grond van een wettelijke grondslag. Deze wettelijke grondslag ontbreekt in dit geval. Daarom is er volgens het College in het advies sprake van een verboden onderscheid op grond van geslacht.

‘Would be’ onderzoek verdienvermogen

De arbeidsdeskundige voert in deze zaak een zogenaamd ‘would be’ onderzoek uit. Dit betekent dat de deskundige aan de hand van de beschikbare gegevens en de goede en kwade kansen een berekening maakt. De arbeidsdeskundige onderzoekt dus wat de hypothetische carrière was geweest zonder het ongeluk.

De berekening van het verdienvermogen van een 16 jarige is altijd lastig. Op die leeftijd is de carrière en het toekomstige salaris zeer lastig te voorspellen. Om de niet beschikbare gegevens in te vullen, gaan arbeidsdeskundigen vaak uit van algemene gegevens – statistieken.

Ezra Coskun

De problematiek die we hier zien is niet nieuw voor de letselschadepraktijk. Een bekende uitspraak, die destijds voor veel ophef zorgde, is de zaak van Ezra Coskun. Ezra Coskun is het kind van Turkse ouders. Als Ezra 10 jaar is, rijdt een motor haar aan. Zij raakt ernstig en blijvend gewond. Bij de berekening van haar verdienvermogen gaat de rechter uit van statistieken over de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland van Turkse afkomst. Het verloren verdienvermogen valt hierdoor laag uit. Aan de hand van de hier besproken uitspraak van het College lijkt ook in de zaak Ezra Coskun sprake te zijn geweest van een verboden onderscheid.

Sekseneutrale gegevens in letselschade zaken

Het College doet na haar uitspraak ook nog een aanbeveling. Het gebruik van statistieken in een ‘would be’ onderzoek is volgens het College onvermijdelijk. Maar:

“Het gevaar bestaat dat stereotype beelden, rolpatronen en ongelijkheid van kansen uit het verleden, die in de statistische gegevens tot uitdrukking komen, nog lang nog lang blijven doorwerken indien deze gegevens worden gehanteerd om inschattingen te maken over de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen of situaties in de toekomst.”

In letselschade zaken zoals de onderhavige is het volgens het College daarom belangrijk om:

“de beschikbare statistische gegevens te ‘neutraliseren’ in die zin dat de differentiatie naar geslacht wordt genegeerd en uit wordt gegaan van sekseneutrale gegevens.”

Bespreek uw letselschade

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over uw letselschade? Onze specialisten helpen u direct verder. Uw schade door ons laten claimen is meestal gratis. Het bespreken van uw letselschade is altijd gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bron: Letselschademagazine

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief