Soorten letselschade

Coma

Een coma is een diepe staat van bewusteloosheid. Als een persoon door een ander letsel oploopt en in coma raakt, betaalt de aansprakelijke veroorzaker meestal de schade.

Bij een coma na een ongeluk ontstaat vaak veel schade. Het letsel heeft immers grote invloed op het werk en privéleven van een slachtoffer. Als een ander aansprakelijk is voor de comateuze staat van het slachtoffer betaalt deze partij de schade. Na het ontwaken uit een coma is meestal onduidelijk of volledig herstel mogelijk is. De aansprakelijke partij betaalt uiteraard ook voor alle kosten die het slachtoffer maakt na het ontwaken uit de coma.

Bij een kunstmatige coma houdt een dokter een patiënt buiten bewustzijn om deze pijn te besparen of om het herstel te bevorderen. Ook bij een kunstmatig coma is er dus meestal sprake van ernstig letsel.

Schadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die door een ongeluk ontstaan. Bijvoorbeeld gemist inkomen, medische kosten, reis- en verblijfkosten, fysiotherapie, verblijf in een revalidatiecentrum en alle andere mogelijke kosten.

Smartengeld coma

Smartengeld is een vergoeding voor leed, lijden, ongemak en afname in levensplezier. In de rechtspraak kwam de vraag aan de orde of een comateus persoon lijdt. En dus of er recht bestaat op smartengeld. De rechter bepaalde dat ook bij een coma en voor tijd die iemand in een coma doorbrengt smartengeld wordt betaald. Of een persoon in coma leed ervaart, doet dus niet ter zake.

Verplaatste schade bij een coma

Verplaatste schade is schade die anderen lijden dan het slachtoffer zelf. Vrienden en familieleden maken bijvoorbeeld kosten voor verpleging of verzorging. Ook kan een direct betrokkenen bepaalde taken overnemen van de persoon in coma. Schade en kosten van de omgeving van een slachtoffer in een coma leiden vaak tot discussies met de aansprakelijke verzekeraar. Met name als het gaat om de kosten van bezoek in het ziekenhuis. De hulp van een deskundige maakt vaak het verschil tussen geen schadevergoeding of een rechtvaardige schadevergoeding.

Persoonlijk advies

Schade verhalen is ons werk. Een gesprek met een van onze deskundigen helpt u vaak direct verder. U weet wat u mogelijkheden zijn en waar u recht op heeft. Een gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief