Soorten letselschade

Oogletsel

U krijgt een schadevergoeding voor oogletsel als een ander aansprakelijk is voor uw oogletsel.

Oogletsel is vaak ernstig letsel, omdat het zicht (tijdelijk) afneemt. Dit heeft vaak vergaande en ingrijpende gevolgen voor het professionele en sociale leven. De letselschade die ontstaat loopt daardoor snel op.

Laat u bij oogletsel of een vermoeden van oogletsel onderzoeken door uw huisarts. Een doktersbezoek legt bewijs van het letsel vast. Voor een schadeclaim is dit bewijs belangrijk. Bovendien is bezoek aan een arts belangrijk om de juiste medische hulp te krijgen.

Oogletsel arbeidsongeval

In drie van de 100 gevallen bestaat het letsel bij een ernstig arbeidsongeval uit oogletsel. Bijvoorbeeld door een stomp of scherp voorwerp of door een schadelijke stof in het oog. Het is bijzonder pijnlijk dat veel letsel aan ogen eenvoudig voorkomen wordt met een veiligheidsbril. Als de werkgever onvoldoende beschermende middelen, zoals bijvoorbeeld veiligheidsbrillen, ter beschikking stelt is de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever moet bovendien toezien op het (veilig) gebruik van beschikbaar gestelde oogbescherming

oogletsel, schadevergoeding oogletsel, letsel aan oog

Oogletsel verkeersongeval

Als u letsel aan een oog oploopt bij een aanrijding of ander verkeersongeval stellen we de schuld vast aan de hand van de verkeersregels. Als twee of meer weggebruikers schuldig zijn aan een ongeluk delen partijen de schade. Het is wel belangrijk om bewijs te hebben van het ontstaan van het letsel aan een oog. De eiser van een schadeclaim moet de aansprakelijkheid bewijzen. Daarvoor is het belangrijk dat bewijst aantoont hoe het letsel ontstond.

Voorbeelden van oogletsel

Bij oogletsel kunt u onder andere denken aan de volgende aandoeningen:

 • Niet perforerend oogletsel;
 • Stomp oogtrauma (Contusio bulbi);
 • Perforerend letsel door een scherp voorwerp (corpus alienum);
 • Oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies;
 • Oogkneuzing;
 • Cornea erosie (vuiltje/splinter in het oog);
 • Vuurwerk oogletsel;
 • Thermisch letsel of chemisch letsel aan de ogen;
 • Lasogen.

Schadevergoeding oogletsel

De aansprakelijke partij betaalt alle schade die ontstaat door verwonding van een oog of beide ogen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, gemist inkomen, hulpmiddelen, reis- en verblijfkosten, hulp in de huishouding, etc. Leg uw schade altijd goed vast. U moet uw schade bewijzen.

Bij het smartengeld zijn de psychische en emotionele gevolgen van oogschade van belang. Hoe groter de inbreuk op het leven van het slachtoffer hoe hoger het smartengeld. Daarbij spelen de duur van het herstel en eventueel niet herstelde beperkingen een rol.

Eenogigenverzekering

Een eenogingenverzekering is een verzekering speciaal voor mensen die het zicht in een oog verliezen. De verzekering betaalt uit bij verlies van zicht aan het andere (goede) oog. Bij het claimen van een vergoeding voor verlies van het zicht aan een oog kan het slachtoffer ook vergoeding van de premie voor een eenogigenverzekering claimen. De schadevergoeding die de veroorzaker van het letsel betaalt, bestaat in dat geval ook uit de verzekeringspremies voor de schade die ontstaat door volledige blindheid.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over het claimen van uw schade door oogletsel? Vaak helpt het bespreken van uw letsel u direct verder. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij u bellen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief