Uitglijden op gladde vloer

Uitglijden op gladde vloer: De gallerijvloer van een flat is volgens onderzoek stroef genoeg, maar de rechter stelt wel de aansprakelijkheid van de verhuurder vast voor letselschade die ontstaat door uitglijden op de gladde vloer.

De rechter wijst in een recente uitspraak een schadeclaim toe, nadat een vrouw uitglijdt op de gladde vloer voor haar woning. De vloer is volgens de geldende normen stroef genoeg. Op grond van bewijs van meerdere (bijna) valpartijen oordeelt de rechter toch dat de vloer ondeugdelijk is.

Valpartij door gladde vloer galerij flat

Een vrouw valt op de gallerij van haar flatwoning. De vrouw valt en breekt haar heup tijdens het wegbrengen van haar afval. Door de gebroken heup zijn meerder operaties noodzakelijk. Zij stelt haar verhuurder aansprakelijk. De coating op de betonvloer was volgens de vrouw te glad. De verhuurder wijst aansprakelijkheid af, omdat de vloer volgens onderzoek stroef genoeg is. De rechtbank Rotterdam beoordeelt of de verhuurder aansprakelijk is voor de letselschade van de gevallen huurster.

De aansprakelijkheid van de verhuurder is gebaseerd op het eigendom van de woning. De aansprakelijkheid is in dit geval dus niet gebasseerd op de huurovereenkomst.

Uitglijden op gladde vloer, NEN 7909

Wanneer is een vloer te glad?

De rechter beschrijft eerst het toetsingskader:

‘Bij het antwoord op de vraag of de opstal voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, komt het derhalve aan op de – naar objectieve maatstaven te beantwoorden – vraag of de opstal, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BN6236). ‘

De beoordeling van de rechter richt zich op de deugdelijkheid van de vloer:

  • Voldoet de vloer aan de (wettelijke) normen?;
  • Wat is de kans op uitglijden en letsel door uitglijden op de vloer;
  • Wat zijn de maatregelen die de verhuurder kan nemen om uitglijden te voorkomen.

Onderzoek slipweerstand vloer: NEN 7909

In 2018 is de galerij gecoat. Het aanbrengen van een coating was noodzakelijk in verband met het tegengaan van betonrot. De verhuurder heeft de stroefheid van de vloer sindsdien tweemaal laten onderzoeken. De onderzoeken concludeerden dat de vloer voldeed aan NEN 7909. NEN 7909 is een norm voor ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken’. NEN 7909 beschrijft hoe stroef een vloer moet zijn en hoe de stroefheid van de vloer vastgesteld wordt.

NEN Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEN staat voor Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. De NEN stelt onder andere normen en richtlijnen vast voor bouwwerken, waaronder vloeroppervlakken. De NEN-normen zijn geen wetten, maar zijn in de praktijk wel belangrijk en leidinggevend. De normen van de NEN zijn vergelijkbaar met de CROW-richtlijnen voor weginrichting. CROW-richtlijnen gebruiken we bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van wegbeheerders.

Verklaringen gladheid en uitglijden op gladde vloer

Uit een toedrachtsonderzoek blijkt dat er bij regen plassen op de vloer ontstaan. De buren van de gevallen vrouw verklaren dat de vloer glad was bij regen en dat hierover (mondeling) is geklaagd bij de verhuurder. Ook een bezorger en andere bezoekers verklaren dat de vloer glad is. In de flat wonen vooral ouderen. De rechter benoemt dat het risico op letsel door een valpartij bij ouderen groot is.

De rechter concludeert op grond van het voorgaande dat de vloer niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. De vloer is gezien de vele valpartijen ondeugdelijk, ondanks dat de vloer aan de (wettelijke) normen voldoet:

‘In het licht van de hiervoor onder 4.4 genoemde omstandigheden is het dan ook niet genoeg dat de vloer voldeed aan NEN 7909 en is de rechtbank van oordeel dat de galerijvloer ten tijde van de val van [naam verzoekster] niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden.’

Maatregelen gladde vloer

De verhuurder heeft niet aangegeven waarom het nemen van maatregelen, zoals het aanbrengen van een nieuwe coating of antislip laag, in dit geval niet mogelijk is. De rechter rekent dit de verhuurder aan.

Bewijs van gladheid en valpartijen op gladde vloer

Het toewijzen van de vordering is te danken aan het bewijs dat het slachtoffer levert. De gevallen vrouw kan met getuigenverklaringen aantonen dat de vloer gevaarlijk is. Diverse bewoners en bezoekers verklaren dat de vloer glad is en dat zij hierdoor (bijna) zijn gevallen. Dat de vloer gevaarlijk is, blijkt daarom voldoende uit het bewijs. Dat aan de richtlijn die geldt voor de gladheid van vloeren is voldaan, is daarom niet van belang.

Eigen schuld bij uitglijden op gladde vloer

De verhuurder doet een beroep op eigen schuld. Een deel van de schade ontstond volgens de verhuuder door onvoorzichtigheid van de huurster. De vrouw wist dat de vloer bij nattigheid glad was, maar ging toch zonder rollator of kruk de gallerij op. De rechter gaat hier in mee en stelt het percentage eigen schuld vast op 20 procent:

‘[naam verzoekster] heeft niet weersproken dat zij zonder rollator of kruk de galerij is opgelopen om een vuilniszak weg te gooien. [naam verzoekster] was er ten tijde van haar val al enige tijd van op de hoogte dat de vloer in natte toestand glad was. Zij had daarom maatregelen in de vorm van het gebruik van rollator of kruk moeten treffen om te voorkomen dat zij zou vallen.’

Bron: Rechtbank Rotterdam 12 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:167

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief