Bijstandsuitkering en de inlichtingenplicht

Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht in de Participatiewet. De bijstand bevat een inlichtingenplicht. Een bijstandgerechtigde moet de gemeente informeren over alle relvante wijzigingen en ontwikkelingen.

Op grond van de Participatiewet hebben bijstandsgerechtigden een inlichtingenplicht. Deze inlichtingenplicht houdt in dat u uit eigen beweging de gemeente moet informeren. De plichtgeldt voor alles wat van belang kan zijn voor het recht op uw uitkering. Het sociaal zekerheidsrecht ziet op de regelgeving over sociale voorzieningen, zoals de bijstand. Het is belangrijk dat bij het aanvragen en ontvangen van bijstand duidelijk is wat de omvang is van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet.

Inlichtingenplicht bij aanvraag bijstandsuitkering

De inlichtingenplicht ontstaat op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bij de aanvraag moet u de gemeente alle informatie verstrekken die nodig is om het recht op bijstand vast te stellen.

Het recht op bijstand bestaat alleen als u niet over voldoende inkomen of vermogen beschikt om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Op basis van de door u verstrekte informatie (inlichtingen) beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

De meeste gemeenten maken bij de aanvraag gebruik van formulieren die volledig moeten worden ingevuld. Het komt voor dat mensen deze formulieren niet volledig invullen. Zij vergeten bijvoorbeeld per ongeluk een spaarrekening te vermelden. Wanneer de gemeente maanden later achter deze vergissing komt, kan de verstrekte bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden teruggevorderd. Het feit dat niet opzettelijk iets niet op het formulier is vermeld of vergeten, betekent meestal niet dat van terugvordering of stopzetten van de bijstandsuitkering wordt afgezien.

Naast het stopzetten en terugvorderen van de uitkering kan de gemeente u ook nog een boete opleggen. Het invullen van het formulieren bij de aanvraag om bijstand dient dan ook uiterst zorgvuldig en volledig te gebeuren.

Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht juridisch advies advocaat arnhem nijmegen
Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht

Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep

Op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is de gemeente bij het onderzoek naar het recht op bijstand ook bevoegd om gegevens van u te vragen die betrekking hebben op uw financiële situatie over de periode die onmiddellijk voorafgaat aan de aanvraag. Zo kan de gemeente u vragen aan te tonen hoe u de maanden voorafgaand aan de aanvraag heeft voorzien in uw levensonderhoud. U dient dit inzichtelijk te maken door middel van een goede en duidelijke administratie.

Financiële hulp van familie en vrienden

Wanneer familieleden of vrienden u geld hebben geleend om de periode tussen de aanvraag en het krijgen van een bijstandsuitkering te overbruggen moet u aantonen dat het gaat om een lening en niet om een schenking. U moet dan ook zorgen voor een duidelijke overeenkomst van geldlening en geen contante betalingen in ontvangst nemen. Wanneer u niet kunt aantonen dat het gaat om een geldlening ziet de gemeente het ontvangen bedrag als een schenking. Een schenking wordt door de gemeente gezien als inkomen en is van invloed op uw aanvraag om een bijstandsuitkering.

Kunt u niet inzichtelijk maken hoe u in de periode voorafgaand aan de aanvraag hebt voorzien in uw levensonderhoud dan kan de gemeente uw aanvraag afwijzen. U komt dan niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering en hebt geen inkomen. Het niet goed inzichtelijk kunnen maken van uw financiële administratie heeft dan ook verstrekkende gevolgen.

Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht

Wanneer een bijstandsuitkering eenmaal aan u is verstrekt moet u alle veranderingen in uw persoonlijke situatie die van invloed zijn op uw bijstandsuitkering aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in uw gezinssituatie, verblijfplaats, bezittingen, inkomsten, werkzaamheden etc.

Misschien dat u denkt dat bepaalde veranderingen en/of informatie niet van belang is voor de gemeente. Toch is het verstandig hiervan een schriftelijke melding, bijvoorbeeld per e-mail, te doen bij de gemeente. De gemeente kan u dan nooit achteraf verwijten dat u uw inlichtingenplicht niet bent nagekomen. Door het sturen van een e-mail kunt u achteraf eenvoudig aantonen welke inlichtingen u waarneer heeft doorgegeven. Let wel op dat het overheidsorgaan uitdrukkelijk heeft aangegeven dat u uw inlichtingen op deze wijze kunt doorgeven.

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Bent u betrokken geraakt in een procedure tegen uw gemeente over bijstandsuitkering en inlichtingenplicht? Wilt u in bezwaar of beroep met een advocaat. Heeft u juridisch advies nodig of vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, bel 0800 – 4455000.

Vraag een advocaat in Arnhem of Nijmegen

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief