Directeur persoonlijk aansprakelijk vanwege niet melden arbeidsongeval bij verzekeraar

Niet melden arbeidsongeval bij verzekeraar: Een bestuurder meldt een ongeval van een werknemer niet bij de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheisverzkering bidet daarom geen dekking voor de schade van een arbeidsongeval. De rechtbank Overijssel bepaalde in een recente uitspraak dat de (oud) bestuurder in dit geval persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van het arbeidsongeval.

Een medewerker van een bouwbedrijf raakt gewond. De directeur meldt het ongeval niet bij de verzekering. Het bouwbedrijf gaat falliet. Vanwege de betalingsproblemen zegt de verzekeraar de verzekering op. De medewerker met letselschade kan geen aanspraak maken op een vergoeding van de verzekering, omdat het ongeval niet (op tijd) is gemeld. De werknemer wil daarom dat de oud eigenaar van het bouwbedrijf zijn schade betaalt. De rechtbank wijst de vordering toe. De werknemer lijdt schade doordat de bestuurder geen melding deed bij de verzekeraar. De oud-bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor deze schade.

Bouwongeval betonbekisting

De bouwvakker is bezig met het maken en monteren van betonbekisting. Een kist die aan een kraan hangt valt naar beneden. De kist komt op de man terecht en de man breekt meerdere ruggenwervels en ribben. Van bekisting is bekend dat het werk gevaarlijk is. Het bouwbedrijf sloot daarom een verzekering af. De verzekeraar betaalt echter niet uit, omdat de schade niet op tijd is gemeld.

Directeur persoonlijk aansprakelijk vanwege niet melden arbeidsongeval bij verzekeraar

Ernstig persoonlijk verwijt niet melden arbeidsongeval bij verzekeraar

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn als de bestuurder zodanig onzorgvuldig handelt dat de bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. In deze procedurel staat vast dat de werkgever aansprakelijk is. De rechter beoordeelt of de (voormalig) directeur de schade van het arbeidsongeval uit eigen zak moet betalen. Is het niet melden van een arbeidsongeval onzorgvuldig en verwijtbaar?

Niet melden arbeidsongeval is verwijtbaar

De werkgever sloot een AVB verzekering af, maar meldde het ongeval niet. Uit het bewijs blijkt dat de directeur door diverse personen verzocht is het ongeval te melden bij de verzekeraar. De voormalig directeur heeft ook geen verklaring voor het uitblijven van de melding. De rechter oordeelt dat de werknemer met letselschade nadeel ondervindt van het uitblijven van de melding en dat de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt:

‘Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het niet melden van het ongeval bij NN door de vennootschap naar het oordeel van de rechtbank een ernstig persoonlijk verwijt van [gedaagde] als bestuurder oplevert. Door zijn verwijtbare en onzorgvuldige handelwijze heeft [gedaagde] [eiser] benadeeld. Dat betekent dat [gedaagde] persoonlijk aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade van [eiser].’

Bespreek uw schadevergoeding

Deze procedure toont aan dat er vaak meer mogelijk is dan mensen denken. De werknemer dwingt succesvol een schadeclaim af door de oud bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen. Weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem contact op met onze letselschade advocaten. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Overijssel 8 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:887

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief