Politie aansprakelijk voor zelfverwonding in politiecel

Politie aansprakelijk voor zelfverwonding in politiecel: De politie is aansprakelijk voor de letselschade van een man die zichzelf verwondt in een politiecel. De politie had eerder maatregelen moeten nemen, omdat het zelfdestructieve gedrag van de man duidelijk een gevaar vormde voor zijn gezondheid.

In een recente uitspraak beoordeelt het gerechtshof in Den Bosch de aansprakelijkheid van de politie voor letselschade door zelfverwonding. De vordering werd eerder afgewezen. Tegen de afwijzing werd cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad bepaalde dat de zaak opnieuw moest worden beoordeeld, omdat het hof de camerabeelden in haar vonnis had moeten betrekken. Het gerechtshof komt aan de hand van de camerabeelden tot het oordeel dat er eerder ingegrepen had moeten worden. De politie was volgens het hof aansprakelijk voor de letselschade die ontstond door zelfverwonding in een politiecel.

Politie aansprakelijk voor zelfverwonding in politiecel

Letselschade door zelfverwonding in politiecel

Een vrouw belt de politie, omdat haar overspannen echtgenoot dreigt een van de kinderen iets aan te doen. De politie sluit de man op in een cel. Daar begint de man verward en zelfdestructief gedrag te vertonen. De man gooit zich een aantal keer met zijn hoof tegen de muur. Als er uiteindelijk wordt ingegrepen, wordt vastgesteld dat de man geen hartslag heeft. De man wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt de diagnose acute letale katatonie gesteld. De man loopt blijvend cognitieve stoornissen op. De man is afhankelijk van dagbesteding en verzorging door zijn echtgenoot.

Aansprakelijkheid wegens niet ingrijpen bij zelfdestructief gedrag

De rechter stelt vast dat de politie aansprakelijk is. Het vonnis beschrijft welke eisen we aan de politie mogen stellen:

‘De Politie moet bij de uitvoering van zijn hulpverleningstaak de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daarbij moet de Politie er alert op zijn of de toestand van de hulpbehoevende verslechtert.’

Op grond van de camerabeelden stelt de rechter vast dat ook zonder medische opleiding duidelijk had moeten zijn dat de gezondheid van de man in gevaar was. De politie was daarom niet zorgvuldig genoeg. In dit geval mocht er meer verwacht worden van de agenten. Niet ingrijpen was in dit geval dan ook onrechtmatig:

‘De aanwezige politieagenten hebben waargenomen dat [appellant 1] extreem zelfdestructief gedrag vertoonde. Er was geen medische deskundigheid nodig om te bepalen dat dit gedrag onmiddellijk moest worden beëindigd.’

Niet ingrijpen onrechtmatig

Deze uitspraak laat zien dat stilzitten soms tot aansprakelijkheid leidt. Handelen of nalaten kan onrechtmatig zijn. Ook bijvoorbeeld de schadebeperkingsplicht kan een verplichting tot handelen inhouden.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 14 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:827

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief