Letselschade

Cognitieve schade

Cognitieve schade bestaat uit problemen bij het verwerken van informatie. Bijvoorbeeld problemen met het geheugen, de concentratie of het bewustzijn. U krijgt cognitieve schade vergoedt als een ander deze veroorzaakt.

De letselschadevergoeding bestaat uit alle gemaakte kosten en gemist inkomsten door een afname van functioneren. De schade kan het gevolg zijn van lichamelijk en geestelijk letsel. Geheugen- en concentratieproblemen en andere cognitieve schade heeft vaak een grote impact op het leven van het slachtoffer.

Wij zorgen dat u uw letselschade vergoedt krijgt. Neem contact op om kosteloos uw mogelijkheden te bespreken. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Cognitieve schade

Wat is cognitieve schade?

Ons cognitief vermogen is ons vermogen om te denken, te leren en te handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • aandacht/concentratie;
 • waarneming;
 • oriëntatie;
 • zelf inzicht;
 • denken;
 • problemen oplossen;
 • plannen;
 • handelen.

Als deze vermogens afnemen ontstaan klachten. Een persoon functioneert minder goed. Hierdoor ontstaat schade. Bijvoorbeeld als u minder gaat werken. De klachten kunnen aangeboren zijn. Maar de klachten ontstaan ook bij een depressie, stofwisselingsziekten, blaas- of longontsteking, dementie en de ziekte van Korsakov. Cognitieve schade komt daarnaast veel voor bij whiplash letsel en niet aangeboren hersenletsel na een ongeval.

Cognitieve klachten

Bij cognitieve klachten kunt u denken aan:

 • geheugenverlies;
 • gedragsverandering;
 • overgevoeligheid voor licht, geluid en andere prikkels;
 • verminderde belastbaarheid;
 • stressklachten;
 • problemen met plannen, deadlines en agenderen.

Een slachtoffer van een ongeluk met problemen bij het verwerken van informatie heeft soms weinig inzicht in zijn of haar ziektebeeld. Cognitieve klachten worden daarom niet altijd erkend.

Recht op schadevergoeding

Er bestaat recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw schade. Dit betekent dat deze ander op grond van de wet verplicht is uw schade te vergoeden. Voor de aansprakelijkheid is de manier waarop schade ontstaat van belang. Bij cognitieve klachten na een auto ongeluk of ander verkeersongeval kijken we naar de veroorzaker van het ongeluk. Meestal geven de verkeersregels hierbij de doorslag.

Fietsers en voetgangers met cognitieve klachten na een aanrijding krijgen vanwege hun wettelijke positie meestal een schadevergoeding. Bij een arbeidsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk. Ook een wegbeheerder, bezitter van een hond of een arts die een fout maakt, kan aansprakelijk zijn.

Schadevergoeding cognitieve schade

De schadevergoeding bestaat uit alle kosten en gemiste inkomsten als gevolg van het ongeval. Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, vergoedt de aansprakelijke partij uw inkomensverlies. Ook gemiste vakanties, parkeer- en reiskosten, de eigen bijdrage van uw zorgverzekering en alle andere denkbare schadeposten worden mogelijk vergoed.

Daarnaast bestaat er recht op smartengeld. Een vergoeding voor pijn, leed en afname van levensvreugde.

Regel uw schade

Kom er zo spoedig mogelijk achter of u recht heeft op een schadevergoeding. Bel voor overleg of maak een afspraak. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. U weet direct waar u staat. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief