Erfrecht

Het erfrecht bestaat uit regels over de verdeling van de erfenis van een overleden persoon.

Het erfrecht houdt zich dus bezig met de verdeling van schulden en bezittingen na het overlijden. De wet gebruikt voor het ontvangen van een nalatenschap de term erfopvolging. De erfgenamen, of erven, zijn de (rechts)opvolgers van de overleden persoon, de erflater. Iedere erfgenaam krijgt een deel van de erfenis. Dit noemen we het erfdeel. Het erfrecht bepaalt dus welke personen recht hebben op een deel van een erfenis en wat het erfdeel is.

Heeft u een vraag over een nalatenschap neem dan contact op met een erfrecht advocaat.

erfrecht
De verdeling van een erfenis gebeurt overeenkomstig de wet of een testament.

Testamentair erfrecht en wettelijk erfrecht

We onderscheiden in het erfrecht twee situaties:

 • De overleden persoon heeft een testament, of;
 • de overleden persoon heeft geen testament.

We spreken daarom ook wel van testamentair erfrecht en wettelijk erfrecht, afhankelijk van de vraag of de verdeling van de erfenis plaatsvindt aan de hand van een testament.

Een testament, of laatste wil, bepaalt hoe een erfenis verdeeld wordt. Is er geen laatste wil dan verdelen we de erfenis volgens de wet. Het verdelen van een nalatenschap op grond van een testament is over het algemeen eenvoudiger. Maar ook met een testament kunnen er conflicten ontstaan bij de verdeling van een erfenis. Denk bijvoorbeeld aan het nietig verklaren van een testament, het opeisen van een legitieme portie na onterving of zakelijk vermogen dat in een erfenis valt.

Zuiver of beneficiair aanvaarden en verwerpen

Een nabestaande wordt niet zomaar een erfgenaam. De erfgenaam kan een erfenis aanvaarden of verwerpen. Een erfgenaam heeft hierbij drie keuzes:

 • Zuiver aanvaarden (de erfgenaam aanvaardt de schulden en bezittingen van de erflater);
 • Beneficiair aanvaarden (de erfgenaam aanvaardt de erfenis alleen voor zover deze positief is);
 • Verwerpen (de erfgenaam doet afstand van zijn of haar erfdeel).

Het is mogelijk een erfenis onbewust zuiver te aanvaarden. U kunt dus tegen wil en dank aansprakelijk zijn voor de schulden van een overleden persoon. Bijvoorbeeld als een erfgenaam handelt alsof de erfenis zuiver is aanvaard. Onder omstandigheden kan een rechter een zuivere aanvaarding omzetten in een beneficiaire aanvaarding.

Erfrecht advies

Voor deskundig juridisch advies over erfrecht kunt u contact opnemen. Het bespreken van uw probleem geeft u vaak direct meer inzicht in uw situatie. Voor vragen over erfrecht bent u op onze kantoren in Arnhem en Nijmegen aan het juiste adres. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Korte toelichting

  Onze specialisten

  mr. M.P.H. van Maanen Winters

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief