Erfrecht

Legitieme portie

Als een ouder een kind onterft, kan het kind toch een deel van de erfenis opeisen. Dit noemen we de legitieme portie. Deze portie bestaat uit de helft van het kindsdeel.

Als er geen testament is opgemaakt, verdelen we een erfenis op grond van de wet. Maar een persoon kan in een testament ook zelf bepalen wat er met zijn of haar vermogen gebeurt na het overlijden. In een testament kunnen een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd. Maar de wet bepaalt dat ook onterfde kinderen recht hebben op een deel van de erfenis: de legitieme portie.

Neem contact op met een erfrecht advocaat om het opeisen van een legitieme portie te bespreken.

legitieme portie, opeisen legitieme portie, aanspraak maken legitieme portie, legitieme portie claimen

Hoe hoog is de legitieme portie?

De legitieme portie bestaat uit de helft van het kindsdeel. Dit is het bedrag dat het kind normaal gesproken op grond van de wet erft. De hoogte van het kindsdeel is afhankelijk van het aantal erfgenamen. Zijn er drie erfgenamen dan heeft de onterfde persoon recht op de helft van 1/3 deel van de erfenis ofwel 1/6 deel.

Uitsluiten

De regels in de wet over de legitieme portie zijn van zogenaamd dwingend recht. Dit betekent dat van deze regels van het erfrecht niet kan en mag worden afgeweken. Het is dus niet mogelijk om in een testament op te nemen dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op een legitieme portie.

Legitieme portie kleinkinderen

Ook klein kinderen hebben recht op een legitieme portie als de ouder die aanspraak maakt op een deel van de erfenis is overleden. Dit noemen we plaatsvervulling. De kleinkinderen hebben recht op de erfenis waar het kind recht op had. Bij vooroverlijden van een kind gaat de erfenis op grond van de wet dus naar de kleinkinderen. Is het kind onterfd, dan kunnen de kleinkinderen aanspraak maken op het deel van de erfenis dat aan de overleden ouder toekomt.

Geen erfgenaam maar schuldeiser

Het kind dat een legitieme portie opeist, is geen erfgenaam. De opeiser van heeft een vordering op de gezamenlijke erfgenamen of op de langstlevende als de wettelijke verdeling van toepassing is. De ontvanger is daarom een schuldeiser en geen erfgenaam.

Opeisen binnen vijf jaar

Een kind moet binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder de legitieme portie opeisen. Na vijf jaar verjaart de vordering. Aanspraak maken op een deel van de erfenis is na de verjaring niet meer mogelijk.

Het bedrag is in principe 6 maanden na het overlijden opeisbaar. In het testament kan hierop echter een uitzondering zijn gemaakt.

Legitieme portie opeisen Arnhem en Nijmegen

Voor het opeisen van een legitieme portie staan wij u graag bij vanuit onze kantoren in Arnhem en Nijmegen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Korte toelichting

  Onze specialisten

  mr. M.P.H. van Maanen Winters

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief