Letselschade 2023

Letselschade 2023: 1 januari is altijd een belangrijke datum in het recht. Veel wetswijzigingen gaan in op 1 januari. Hieronder hebben we een aantal wijzigingen op een rij gezet die belangrijk zijn voor de letselschade praktijk in 2023.

Helmplicht snorfiets per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is het dragen van een helm voor bestuurders en passagiers van een snorfiets verplicht.

Een aanrijding zonder helm betekent (soms) meer letsel en daarom meer schade. Deze schade draagt de snorfietsbestuurder zonder helm vanaf 1 januari 2023 zelf. Het niet naleven van de helmplicht betekent kans op een boete, maar ook dat de snorfietsbestuurder zonder helm een groot financieel risico neemt.

Een schadeclaim beoordelen we aan de hand van de tijdens het ongeluk geldende regels. Daarom is het dragen van een helm alleen van belang voor snorfiets aanrijdingen op of na 1 januari 2023.

letselschade 2023, letselschade bedragen 2023,

Letselschade bedragen 2023

Wijzigingen op 1 januari 2023 zorgen er voor dat letselschade bedragen in 2023 veranderen. Op 1 januari veranderen veel (standaard) bedragen, zoals toeslagen. Dit jaar stijgt ook het minimumloon aanzienlijk. Veel uitkeringen en toeslagen zijn aan het minimumloon gebonden en stijgen mee. Namelijk de vergoedingen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Deze wijzigingen en de indexatie van smartengeld en de bedragen in de richtlijnen van de Letselschade Raad betekenen dat ook letselschade bedragen veranderen in 2023.

Ook andere wijzigingen hebben invloed op de letselschade bedragen in 2023. Het verhogen van de AOW leeftijd kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het berekenen van inkomens- en pensioenschade.

Werkgever onderzoekt arbeidsongeval

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2023 arbeidsongevallen zelf onderzoeken. De Arbeidsinspectie controleert of de werkgever het onderzoek naar behoren uitvoert. Zelf onderzoek doen naar een arbeidsongeval moet het inzicht in veiligheid vergroten en investeringen in veiligheid verhogen.

Schadevergoeding asbest, allergische astma en schilderziekte

De Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) maakt het mogelijk om vanaf 1 janauri 2023 een tegemoetkoming aan te vragen voor een beperkt aantal beroepsziekten:

  • longkanker door asbest;
  • allergische astma;
  • schildersziekte (CSE).

Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekerings Bank.

Uitbreiding spreekrecht in strafzaken

Het spreekrecht in strafzaken wordt uigebreid met stieffamilie en pleegfamilie. Het letselschade- en strafrecht zijn nauw aan elkaar verwant. Het slachtoffer of de nabestaanden kunnen zich als benadeelde partij voegen in het strafproces en een schadevergoeding vragen. Gebruik maken van het spreekrecht in een strafzaak kan bijdragen aan de verwerking. De wijziging betekent dat ook stieffamilie en pleegfamilie van een overleden slachtoffer spreekrecht krijgt.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief