Monitor arbeidsongevallen 2022

Monitor arbeidsongevallen 2022: De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt jaarlijks een rapport op over arbeidsongevallen in Nederland. Het rapport wordt samengesteld aan de hand van informatie die inspecteurs verzamelen bij de ongevalsonderzoeken. Onlangs publiceerde de arbeidsinspectie de Monitor Arbeidsongevallen 2022.

De Arbeidsinspectie besteed in de Monitor arbeidsongevallen 2022 speciale aandacht aan arbeidsongevallen van stagiaires, leerlingen en studenten en aan arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen.

Arbeidsongevallen 2022

De arbeidsinspectie onderzocht 2.418 ongevallen. Hierbij raakten 2.357 personen gewond. 40 personen kwamen bij een arbeidsongeval om het leven. Gemiddeld zijn dit 27 slachtoffers per 100.000 banen. Het aantal slachtoffers is gestegen ten opzichte van de afgelopen jaren. Niet alleen is het aantal slachtoffers hoger dan in de coronajaren 2020 en 2021, maar ook voor corona in de jaren 2028 en 2019 was het aantal slachtoffers lager.

Monitor arbeidsongevallen 2022

Slechts 1 op 8 slachtoffers is vrouw

Van alle slachtoffers is slechts 1 op de 8 vrouw. De oorzaak hiervan is dat de meeste arbeidsongevallen gebeuren in sectoren waar veel mannen werken. Bijvoorbeeld in de industrie, bouw, landbouw of visserij.

Arbeidsongevallen studenten

De Arbeidsinspectie besteedt dit jaar aandacht aan werkende studenten. De Arbeidsinspectie dacht dat deze groep vaker bij arbeidsongevallen betrokken zou zijn. In de praktijk blijkt dit niet het geval. De risico’s voor stagiaires zijn ongeveer even groot als de risico’s voor jonge werknemers in loondienst:

‘Uit het onderzoek blijkt echter dat er verhoudingsgewijs minder ongevallen plaatsvinden met stagiairs en studenten dan met mensen in loondienst. Met jonge mensen in loondienst gebeuren ongeveer evenveel ongevallen als met stagiairs en studenten.’

Gevaarlijke stoffen

De Arbeidsinspectie besteedt daarnaast speciale aandacht aan arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die bij contact acuut letsel kunnen veroorzaken. Daarbij gaat het niet alleen om chemische en bijtende stoffen, maar ook om ongevallen met hete koffie of frituurvet. 4 % van alle door de inspectie afgeronde arbeidsongevallen betrof een arbeidsongeval met een gevaarlijke stof. We zien deze ongevallen veel voorkomen in de sectoren industrie en handel, maar ook in de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie.

Gratis juridische bijstand

Neem contact op voor gratis rechtshulp van een letselschade advocaat na een arbeidsongeval. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.nlarbeidsinspectie.nl


  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief