Nieuwe aanbeveling rekenrente in personenschadezaken


Begin april 2023 is de aanbeveling rekenrente aangepast. Deze aanbeveling gebruiken we om een schadevergoeding contant te maken. Dit betekent dat we berekenen welk bedrag de aansprakelijke partij nu moet betalen om toekomstige schade te dekken.

Tijd maakt het berekenen van een schadevergoeding ingewikkeld. Vermogen wordt meer waard. Daar tegenover staat de inflatie/prijsstijging. Om schade en schadevergoeding op elkaar af te stemmen gebruiken we de rekenrente.

Als u een schadevergoeding ontvangt, is het belangrijk financieel advies te vragen. Zo voorkomt u dat uw schadevergoeding niet alle schade dekt.

Aanbeveling rekenrente in personenschadezaken april 2023

De aanbeveling wordt opgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) op voorstel van de landelijke Expertgroep Personenschade. De aanbeveling voorkomt dat in iedere letselschadezaak opnieuw discussie ontstaat over het kapitaliseren van de schadevergoeding.

Afwijken van de aanbeveling is mogelijk, maar in de praktijk wordt de aanbeveling meestal gevolgd.

Vanaf april 2023 gelden de volgende percentages:

 • Voor de periode van 0-5 jaar, 0,5% rente en 2,0% inflatie;
 • Voor de periode van 6-20 jaar, 1,0% rente en 2,0% inflatie
 • Na 20 jaar geldt, 1,5% rente en 2,0% inflatie.
Nieuwe aanbeveling rekenrente in personenschadezaken

Lage inflatie bij rekenrente

De inflatie waarmee wordt gerekend, lijkt gezien de huidige prijsstijgingen erg laag. De aanbeveling gaat er vanuit dat de inflatie de komende tijd zal afnemen naar 2%. De verwachting (en het streven) is dat de inflatie weer terugkeert naar dit percentage. De prijsstijging van 10% over 2022 zien we daarom niet terug in de nieuwe aanbeveling rekenrente.

Bespreek uw schadevergoeding

Heeft u vragen over rekenrente? Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief