Arbeidsongeval eigenwijze werknemer met hijskraan

Arbeidsongeval eigenwijze werknemer met hijskraan: In een recente uitspraak beoordeelt de rechter een arbeidsongeval met een hijskraan. Een uitzendkracht zonder hijscertificaat stelt de inlener aansprakelijk voor een ongeval bij het gebruik van een hijskraan.

De uitzendkracht werkt als steigerbouwer. Na het afbreken van een steiger worden de onderdelen naar beneden gebracht. Bij het gebruik van een hijskraan raakt de uitzendkracht gewond. De uitzendkracht heeft geen hijscertificaat. Hij stelt het bouwbedrijf, de inlener, aansprakelijk. Uit deze uitspraak blijkt dat de werknemer zonder certificaat geen beroep kan doen op zijn eigen gewoonte om slecht te luisteren. De werkgever nam voldoende maatregelen om te voorkomen dat ongecertificeerde werknbemers met de hijskraan werkten. Bovendien hield de werkgever toezicht op het gebruik van de hijskraan.

De kantonrechter wijst de letselschadeclaim af. In beroep beoordeelt het gerechtshof in Den Haag nogmaals of de werkgever de zorgplicht nakwam.

Arbeidsongeval zonder hijscertificaat

De werknemer heeft geen hijscertificaat, maar gebruikt toch een hijskraan. De werkgever kan zich in dergelijke gevallen niet verschuilen achter de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Als een werknemer zonder certificaat toch een werkzaamheid uitvoert en daarbij gewond raakt, beoordelen we de veiligheidsmaatregelen die de werkgever nam. Of de werknemer ‘beter had moeten weten’, beoordelen we alleen aan de hand van de (veiligheids)maatregelen van de werkgever.

Arbeidsongeval eigenwijze werknemer met hijskraan
Ook voor een eigenwijze en slecht luisterende werknemer had voldoende duidelijk moeten zijn dat gebruik van de hijskraan zonder certificaat niet was toegestaan.

Is hijskraan gebruik zonder certificaat gebruikelijk?

Voor de zorgplicht kijken we welke maatregelen de werkgever nam om dit ongeval te voorkomen. De belangrijkste vraag die de rechter in dit geval beantwoordt, is wat gebruikelijk was binnen het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de hijskraan. Was duidelijk voor werknemers zonder certificaat dat zij de kraan niet mochten gebruiken en werd hier toezicxht op gehouden?

Veilig gebruik hijskraan

Het hof beoordeelt verklaringen van een aantal aaanwezigen en voormalige en huidige werknemers van het bouwbedrijf. Een aantal verklaringen vindt de rechter minder geloofwaardig. Bijvoorbeeld vanwege de tegenstrijdigheid in de verklairngen of omdat de getuige zeer kort op de bouwplaats werkte.

De (meewerkend) voorman herhaalde dagelijks dat gebruik van de hijskraan alleen toegestaan was met een certificaat. Deze regel hing ook (in verschillende talen) in de pauzeruimte. Op (on)gecertificeerd gebruik van de hijskraan werd ook toezicht gehouden. Daarnaast kreeg het slachtoffer algemene veiligheidsinstructies. De rechter concludeert daarom dat de werkgever aan de zorgplicht voldeed.

Eigenwijze en slecht luisterende werknemer

Het slachtoffer neemt een bijzonder standpunt in. Zijn eigenwijze en eigengereide karakter betekent volgens hem dat de werkgever extra inspanningen had moeten doen. De rechter wijst dit argument af. Dat de werknemer slecht luistert, betekent niet dat de veiligheidsinstructies onvoldoende waren:

‘Bij deze stand van zaken is niet in te zien welke nadere instructies in redelijkheid van Bilfinger konden worden gevergd om [appellant] duidelijk te maken dat hij de hijskraan niet mocht gebruiken. Dat geldt ook voor een eigengereide en eigenwijze man als [appellant]. Niet is onderbouwd waarom deze karaktereigenschappen afdoen aan het (kunnen) begrijpen van de duidelijke instructie om voor de opgedragen werkzaamheden niet de hijskraan te mogen gebruiken maar de lift.’

Verdergaande zorgplicht voor slecht luisterende werknemer

De uitspraak laat goed zien waar de zorgplicht van de werkgever eindigt. De werknemer was duidelijk verboden de hijskraan te gebruiken. De werknemer krijgt daarom geen letselschadevergoeding.

Met een (medische) verklaring is het misschien wel mogelijk een beroep doen op een verdergaande zorgplicht. Bijvoorbeeld als de werkgever weet dat een werknemer risico’s niet goed inschat. Of en wanneer de zorgplicht een werkgever verplicht om een werknemer tegen zichzelf te beschermen is een interessante vraag. Een werkgever mag zeker niet stilzitten als een werknemer herhaaldelijk veiligheidsvoorschriften overtreedt. In dat geval ontbreekt het immers aan toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften.

De afgelegde verklaringen geven aan dat de werknemer eigenwijs was. De verklaringen vermelden niet of er sprake was van het (herhaaldelijk) schenden van veiligheidsvoorschriften. De rechter laat de vraag in hoeverre een werkgever moet optreden tegen een slecht luisterende werknemer buiten beschouwing.

Bespreek uw schadeclaim

Hulp van een letselschade advocaat is meestal helemaal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Gerechtshof Den Haag 28 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:467

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief