Zwart inkomen bij letselschade toetsen aan branchgebruik

Zwart inkomen bij letselschade toetsen aan branchgebruik: Bij een achteraanrijding raakt een taxi-chauffeur gewond. De achteraanrijder is aansprakelijk. De taxichauffeur wil onder andere een vergoeding voor misgelopen zwart inkomen. De rechtbank Roterdam beoordeelt de wijze waarop het zwarte inkomen moet worden berekend. Daarbij bepaalt de recher onder andere dat zwart inkomen bij letselschade getoetst kan worden aan het branchgebruik

Bij letselschade is misgelopen inkomen een veel voorkomende schadepost. Ook misgelopen zwart geld wordt vergoed, maar de berekening is wegens gebrek aan bewijs nog wel eens lastig. Uit deze uitspraak blijkt dat bij de berekening/schatting van zwarte inkomsten rekening kan worden gehouden met gegevens over de betreffende branche. De rechter bepaalt dat bij de berekening van misgelopen zwart inkomen getoetst kan worden aan hetgeen in de branche gebruikelijk is.

Zwart inkomen bij letselschade toetsen aan branchgebruik

Achteraanrijding taxi

Het slachtoffer heeft door de achteraanrijding last van ‘rug- en nekklachten, verkeersangst, duizeligheid en tinnitusklachten’. De taxichauffeur werkte voornamelijk op schiphol. Door het letsel is hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt. De vraag is echter welke schade de man lijdt. De aansprakelijke verzekeraar wil geen vergoeding betaen voor gemist inkomen uit zwart werk.

Werkzaamheden buiten de boeken bewijzen

De bewijslast voor de schade ligt bij het slachtoffer. Bij het aantonen van zwart inkomen geldt geen zware bewjjslast, omdat dit bewijs er meestal niet is. Als schade berekenen niet mogelijk is, dan schatten we de schade. Onzekerheid over de schade komt dus niet voor rekening van het slachtoffer:

‘Het is aan [ verzoeker ] om zijn schade aan te tonen. Terecht voert Forsikring tegen die achtergrond aan dat met de niet-geregistreerde werkzaamheden alleen rekening kan worden gehouden als [ verzoeker ] inzicht geeft in de omvang daarvan. Daarbij geldt dat die werkzaamheden uit hun aard ‘buiten de boeken’ worden gehouden, zodat deze minder eenvoudig te bewijzen zullen zijn.’

Reconstructie zwarte werkzaamheden

Het slachtoffer moet wel zoveel mogelijk informatie aanleveren om de zwarte inkomsten aan te tonen:

‘Van [ verzoeker ] kan echter wel verwacht worden dat hij alles wat kan bijdragen aan een reconstructie van deze werkzaamheden (werkoverzichten, bonnetjes, klantenlijstjes, afrekeningen etc.) beschikbaar stelt.’

Branchgebruik zwart inkomen

De rechter oordeelt dat gegevens over zwarte inkomsten uit de branche gebruikt kunnen worden om de inkomsten te berekenen. Wat gebruikelijk en normaal is binnen een bepaalde beroepsgroep kan dus worden meegenomen bij het vaststellen verlies van zwart inkomen:

‘De omvang van geregistreerde en niet-geregistreerde werkzaamheden kan verder worden getoetst aan wat in de branche gebruikelijk is en mede op basis daarvan (deels) geschat worden.’

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op om uw schadeclaim te bespreken. Zo weet u meteen wat uw mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.letselschademagazine.nl/2023/RBROT-070223

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief