Welke rol speelt het geluid dat een elektrische auto niet maakt na een aanrijding?

Welke rol speelt het geluid dat een elektrische auto niet maakt na een aanrijding?: Elektrische voertuigen maken minder of geen geluid en zijn daarom lastiger waar te nemen. Het geluid van een auto is voor veel voetgangers en fietsers namelijk een waarschuwing om alert te zijn. Het geluid dat een elektrische auto niet maakt, speelde een rol in een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De rechter nam aan dat de bestuurster van een elektrische auto rekening moest houden met het feit dat de auto bij lage snelheid geen geluid produceert.

De uitspraak ziet op de aanrijding van een postbezorger die vanachter een vrachtwagen de weg op stapt. Op dat moment rijdt een vrouw achter de vrachtauto langs en er ontstaat een aanrijding. De automobilist wist volgens de rechter dat de (elektrische) auto bij lage snelheid niet te horen was. Hiermee had de vrouw rekening moeten houden volgens de rechter. In deze uitspraak is het niet hoorbaar zijn van de auto een reden om aan te nemen dat de bestuurder onzorgvuldig was.

Welke rol speelt het geluid dat een elektrische auto niet maakt na een aanrijding
Terwijl een automobilist optrekt, stapt een pakketbezorger achter een vrachtwagen vandaan de weg op.

Beoordelingskader

De rechter schetst het afwegingskader. De bestuurder van een motorrijtuig is aansprakelijk na een aanrijding met een voetganger, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als de bestuurder geen enkel verwijt kan worden gemaakt:

‘Bij het ongeval waren een motorrijtuig en een voetganger betrokken. In deze situatie geldt artikel 185 lid 1 WVW. Dit artikel bepaalt dat, wanneer een motorrijtuig dat op de weg rijdt betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan een niet door dat motorrijtuig vervoerd persoon, de eigenaar van het motorrijtuig verplicht is om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht.’

Aanrijding door stille elektrische auto

Op de weg staat een vrachtwagen. Door de vrachtwagen is er slechts beperkte ruimte op de weg. Als de vrouw opmerkt dat er voldoende ruimte is om te passeren, trekt zij op. De postbezorger stapt net op dat moment vanachter de vrachtwagen de weg op. De auto rijdt over de voet van de postbezorger. Omdat de vrouw optrok voordat zij de vrachtwagen was gepasseerd, is er volgens de rechter geen sprake van overmacht. De vrouw had rekening moeten houden met een voetganger en is daarom onzorgvuldig geweest.

Eigen schuld voetganger die de weg opstapt

De rechter stelt vast dat de automobilist aansprakelijk is voor (een deel van) de letselschade. Vervolgens beoordeelt de rechter welk deel van de schade de voetganger zelf veroorzaakte. De rechter vindt dat de voetganger voorzichtiger had moeten zijn. Kijken of de weg vrij was, kon ook door voorzichtig om de vrachtwagen heen te kijken zonder een voet op de weg te zetten.

De rechter vindt dat beide weggebruikers 50% van de schade veroorzaakten, maar past dit percentage aan door een zogenaamde billijkheidscorrectie. De voetganger hield rekening met een automobilist, maar de automobilist niet met een voetganger. De rechter vindt daarom dat de fout van de automobilist ernstiger is. De rechter beslist daarom dat 65% van de schade voor rekening komt van de automobilist (althans diens verzekeraar).

Geluid als waarschuwing voor naderend voertuig?

De vraag is of de rechter niet tot dezelfde conclusie had kunnen komen zonder in te gaan op de specifieke eigenschappen van een elektrische auto. Weggebruikers moeten hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Een smalle doorgang en een vrachtwagen waar een voetganger niet overheen kan kijken, vraagt om een aanpassing van de rijsnelheid. Optrekken voordat is vastgesteld dat de doorgang vrij is, lijkt daarom in alle gevallen onzorgvuldig.

De vraag is of met het geluid van een voertuig rekening gehouden moet worden bij een schadeclaim na een aanrijding. In het geval van een aanrijding door een luid voertuig, wordt naar mijn weten niet vaak genoemd dat het lawaai van het voertuig het slachtoffer had moeten waarschuwen.

Stille brommers en elektrische fietsen

Brom- en snorfietsen veroorzaken veel geluidsoverlast. Het stiller worden van fietspaden is een goede ontwikkeling voor de mensen naast het fietspad, maar mogelijk niet voor mensen op het fietspad. De kans op ongevallen neemt toe als snelle weggebruikers onhoorbaar naderen. De hoorbaarheid van andere bestuurders zal naar verwachting in de komende jaren dan ook vaker een rol spelen in de rechtspraak.

Geluid van de banden en AVAS

Vooral bij lage snelheden is een elektrisch voertuig slecht hoorbaar. Boven de 20 kilometer per uur produceren de banden geluid dat hoorbaar is. Vanaf 2021 is voor nieuwe modellen Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) verplicht. Dit systeem produceert geluid bij snelheden lager dan 20 km/u.

Bespreek uw schadevergoeding

Schakel een gratis letselschade advocaat in. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 14 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7597

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief