Aanrijding met rechts inhalende scooter – Wanneer mag je rechts inhalen?

Aanrijding met rechts inhalende scooter – Wanneer mag je rechts inhalen?: In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Den Haag een aanrijding tussen een afslaande fietser en een scooterbestuurder die rechts inhaalt. Niet helemaal aan de rechterkant van de weg fietsen is volgens de rechter te weinig om aan te nemen dat een bestuurder voorsorteert om links af te slaan.

De rechter in Den Haag beoordeelt een aanrijding tussen een fietser en scooterrijder. Rechts inhalen mag, maar alleen als een weggebruiker voorsorteert om links af te slaan. Mocht de scooterbestuurder er van uit gaan dat de fietser links af wilde slaan? En is de fietser daarom verplicht de letselschade van de rechts inhalende scooter te betalen?

Aanrijding fietser met rechts inhalende scooter

Een minderjarige fietst naar de orthodontist. Als zij daar aankomt en rechtsaf de parkeerplaats/stoep wil oprijden, ontstaat er een botsing met een rechts inhalende scooterrijder. De scooterrijder stelt de fietser aansprakelijk. De fietser zou zijn voorgesorteerd om links af te slaan, waardoor rechts inhalen zou zijn toegestaan. De rechter wijst de aansprakelijkheid af. Slingeren en niet helemaal rechts houden, betekent niet dat iemand voorsorteert om rechts af te slaan.

Aanrijding met rechts inhalende scooter, rechts inhalen letselscahde, voorsorteren aanrijding, Wanneer mag je rechts inhalen?

Wanneer mag je rechts inhalen?

Rechts inhalen van voertuigen die voorsorteren om links af te slaan, is toegestaan. De vraag is dus of er in dit geval sprake was van voorsorteren. Dit bepaalt namelijk of rechts inhalen is toegestaan.

De fietser sloeg rechts af. Van voorsorteren om links af te slaan, was strikt gezien dan ook geen sprake. Maar mocht de achterop komende scooterbestuurder aannemen dat de fietser voorsorteerde?

Geen richting aangeven is niet voorsorteren

De minderjarige fietser sloeg rechts af zonder een hand uit te steken/richting aan te geven. De fietser stak haar arm ook niet uit om links af te slaan. Geen richting aangeven was in dit geval dan ook een indicatie dat er van voorsorteren en links afslaan geen sprake was.

Fietsers slingeren en rijden niet altijd helemaal rechts

De rechter benoemt daarnaast dat vooral jongere en oudere fietsers (enigszins) kunnen slingeren en niet altijd helemaal rechts van de weg fietsen. Dat iemand links lijkt voor te sorteren, betekent dus niet altijd dat iemand links afslaat. Weggebruikers moeten hiermee rekening houden en extra voorzichtig zijn voordat rechts wordt ingehaald. Niet helemaal aan de zijkant van de weg fietsen, is geen voorsorteren.

Ongemotoriseerd voertuig is zwakkere verkeersdeelnemer

De rechter benoemt dat voor de beoordeling van belang is dat de fietser een zwakkere verkeersdeelnemer is. Daarom zou de gemotoriseerde verkeersdeelnemer een zwaardere zorgplicht hebben. Deze overweging komt vreemd over. Indien de afslaande fietser geen rekening hoefde te houden met rechts inhalende scooters dan geldt (hopelijk) hetzelfde voor rechts inhalende fietsers. De vaststelling dat de fietser niet was voorgesorteerd en rechts inhalen niet was toegestaan, verandert immers niet als het gaat om een ander soort verkeersdeelnemer.

Aanrijding met voorgesorteerd voertuig dat niet afslaat

Een ander regelmatig voorkomende aanrijding waarbij voorsorteren een rol speelt, ontstaat als bestuurders na het voorsorteren besluiten om niet af te slaan.

Als voorsorteren een rol speelt bij een aanrijding is het belangrijk het voorsorteren te kunnen aantonen. De rechts inhalende bestuurder moet het voorsorteren in veel gevallen aantonen. Camera beelden, verklaringen van getuigen, het schadeformulier en een proces verbaal van de politie zijn mogelijke bewijsmiddelen.

Bespreek uw schadevergoeding

Wij helpen u graag verder. Bespreek uw schadevergoeding met een letselschade advocaat. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 7 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15424

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief